El HUBc, el campus de la salut de la Universitat de Barcelona, obté la màxima nota a lʼinforme final dʼavaluació del Ministeri

Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc)
Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc)
Recerca
(14/12/2015)

Un cop transcorregut el període inicial de cinc anys dʼactivitat del campus dʼexcel•lència internacional HUBc, el Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport (MECD) ha resolt atorgar la màxima qualificació possible —una A— al campus de la salut de la Universitat de Barcelona. Lʼinforme final dʼavaluació del projecte, elaborat a partir de la proposta dʼuna comissió internacional designada per la Secretaria General dʼUniversitats, confirma la condició de campus global del HUBc i destaca lʼimpacte de la seva activitat en lʼàmbit de la salut i en el territori.

Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc)
Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc)
Recerca
14/12/2015

Un cop transcorregut el període inicial de cinc anys dʼactivitat del campus dʼexcel•lència internacional HUBc, el Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport (MECD) ha resolt atorgar la màxima qualificació possible —una A— al campus de la salut de la Universitat de Barcelona. Lʼinforme final dʼavaluació del projecte, elaborat a partir de la proposta dʼuna comissió internacional designada per la Secretaria General dʼUniversitats, confirma la condició de campus global del HUBc i destaca lʼimpacte de la seva activitat en lʼàmbit de la salut i en el territori.

El Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) està conformat per diversos centres de la Universitat de Barcelona (facultats de Medicina i dʼOdontologia, Escola dʼInfermeria i Podologia i campus de lʼAlimentació) i vint-i-cinc institucions de recerca, hospitals i empreses. El MECD subratlla que el campus ha aconseguit fomentar la cooperació entre els sectors públic i privat, i commina la UB a aprofitar aquest rol articulador per assumir el lideratge de la recerca, la docència i la innovació en matèria de salut. Hi ha ajudat el posicionament internacional que ha assolit Barcelona en aconseguir que sʼestableixi a la ciutat una de les seus del lʼEIT Health, la comunitat de coneixement i innovació en salut de lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia (EIT).

Entre les fortaleses del campus, lʼinforme remarca la qualitat i diversitat dels projectes que ha dut a terme. Sʼhan desenvolupat activitats científiques dʼalt nivell que impliquen la recerca fonamental i lʼaplicada, així com la transferència de coneixement, mitjançant la creació dʼspin-off o empreses derivades. Quant a la docència, sʼassegura que el HUBc ha contribuït a millorar lʼensenyament i lʼaprenentatge dels programes acadèmics amb estratègies com ara la incorporació dʼeines de simulació, la digitalització de documents o lʼequipament dʼaules.

Els programes de mobilitat impulsats pel HUBc també han servit per potenciar la internacionalització de la universitat i lʼatracció de talent, sense descuidar la interacció amb el seu entorn més immediat, que ha estat constant. Per últim, lʼinforme valora lʼaposta per la sostenibilitat de les iniciatives que sʼhan materialitzat fins ara i el potencial de creixement del HUBc, que pot contribuir al creixement econòmic de Catalunya. Per aquesta raó, la Universitat de Barcelona ha decidit donar continuïtat al projecte.

Consolidació de projectes dʼexcel•lència universitària

La Secretaria dʼEstat dʼEducació, Formació Professional i Universitats va obrir al novembre una nova convocatòria dʼajuts per consolidar la feina encetada amb la creació dels diversos campus dʼexcel•lència internacional. En aquesta ocasió, les prioritats del programa eren aprofundir la internacionalització de la docència i la transformació del model econòmic vigent a partir dʼactivitats basades en la innovació i el coneixement.
Amb data 10 de desembre, el BOE va publicar la resolució del MECD que converteix la UB en la universitat que ha obtingut la dotació econòmica més alta per a aquesta convocatòria: 463.352,51 euros. Dʼaquesta assignació, 302.627,26 € es dedicaran a lʼexecució de sis projectes en el marc del HUBc. Els altres 160.725,25 € corresponen al Barcelona Knowledge Campus (BKC), el campus dʼexcel•lència internacional que la UB comparteix amb la UPC i que també ha obtingut finançament en aquesta convocatòria.

El programa CEI


Lʼany 2008, el MECD va posar en marxa el programa Campus dʼExcel•lència Internacional (CEI) per desenvolupar estratègies institucionals de transformació de les universitats en campus concebuts com a ecosistemes que agreguessin altres agents de coneixement, lʼadministració i la societat civil. Lʼobjectiu era millorar la qualitat de les universitats i conduir els millors campus cap a lʼexcel•lència. La selecció dels projectes es va fer després dʼun procés competitiu dʼavaluació internacional.

La Universitat de Barcelona va rebre el reconeixement del programa Campus dʼExcel•lència Internacional del MECD en la primera convocatòria, lʼany 2009, per al projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC). Posteriorment, en la convocatòria del 2010, el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) també va ser elegit campus dʼexcel•lència internacional.