El disseny artístic al servei de la sostenibilitat i la inclusió social

Gratador per a gats dissenyat en el marc del projecte. Fotografia: Formació i Treball
Gratador per a gats dissenyat en el marc del projecte. Fotografia: Formació i Treball
Acadèmic
(03/05/2021)

Reduir lʼimpacte ambiental que provoquen els residus i allargar la vida útil de béns de segona mà en bon estat són els objectius del projecte «Parelles creatives - Trastos vells», impulsat per la Fundació Formació i Treball, en col·laboració amb la Fundació CHM Salut Mental i el Departament dʼArts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona.

Gratador per a gats dissenyat en el marc del projecte. Fotografia: Formació i Treball
Gratador per a gats dissenyat en el marc del projecte. Fotografia: Formació i Treball
Acadèmic
03/05/2021

Reduir lʼimpacte ambiental que provoquen els residus i allargar la vida útil de béns de segona mà en bon estat són els objectius del projecte «Parelles creatives - Trastos vells», impulsat per la Fundació Formació i Treball, en col·laboració amb la Fundació CHM Salut Mental i el Departament dʼArts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona.

Aquest projecte de cocreació i dʼinnovació docent és una oportunitat única per a lʼalumnat del grau de Disseny de la Facultat de Belles Arts de la UB de posar en pràctica la seva creativitat i les tècniques apreses al llarg de la seva formació. Tutoritzats per la professora Teresa Valverde, els estudiants participen en aquesta iniciativa a través del projecte FiTStorming, un programa engegat per Formació i Treball lʼany 2013 amb el qual es vol donar un segon ús a productes que han esdevingut residus. Un cop definits els models, els usuaris del servei prelaboral de la Fundació CHM els produeixen.

Així doncs, Formació i Treball selecciona els residus que es faran servir per a aquests projectes i els béns susceptibles de ser reparats. Els responsables dʼaquesta tasca són persones que es troben en situació de vulnerabilitat, a qui la Fundació ofereix formació, experiència laboral i orientació per inserir-se en el mercat de treball.

Per la seva banda, el servei prelaboral de la Fundació CHM Salut Mental, que treballa per millorar les competències de persones amb trastorns de salut mental, col·labora en el projecte aportant idees per al disseny dels productes, en el prototipatge i la producció. Per a aquestes persones, participar en aquesta iniciativa suposa fer una aproximació a una situació laboral real per millorar les seves possibilitats dʼinserció laboral.

En definitiva, el projecte aporta un valor mediambiental pel que fa a la reducció i reutilització de residus, però també té un gran valor social. Dʼuna banda, contribueix a millorar lʼocupabilitat de persones amb risc dʼexclusió social. Dʼaltra banda, permet la interacció i cocreació entre diferents actors i agents socials, i incideix així en el coneixement mutu, lʼestabliment de xarxa comunitària, la reducció de lʼestigma envers col·lectius vulnerables i la inclusió social.

Una iniciativa que sʼha hagut dʼadaptar a la pandèmia

Abans de la COVID-19, les trobades sobre el projecte «Parelles creatives - Trastos vells» es feien presencialment, però des del març del 2020 fins al juny del 2021, tot el treball es fa en línia. Sʼha passat dʼun espai dʼintercanvi dʼidees a «compartir pantalla». En el confinament estricte, lʼalumnat va fer representacions 3D amb el que tenien a mà a casa.

Formació i Treball comercialitzarà tots els productes resultants del projecte, i es tancarà així el cercle de lʼeconomia circular.