El Consell Social de la Universitat de Barcelona atorga les II Distincions a la Qualitat Docent

Concepció Amat.
Concepció Amat.
Acadèmic
(19/05/2016)

La segona edició de les Distincions a la Qualitat Docent que atorga el Consell Social de la Universitat de Barcelona ha guardonat la professora Concepció Amat Miralles, del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, en la modalitat de trajectòria docent individual, i el Grup de Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP), liderat per Francesc Imbernon Muñoz, en la modalitat de grup docent. Aquests reconeixements tenen lʼobjectiu dʼincentivar la qualitat de la docència i promoure i reconèixer lʼexcel·lència docent. La modalitat individual distingeix la trajectòria docent rellevant i continuada de professorat de la UB, i la de grup docent premia les iniciatives de millora i dʼinnovació docent de grups o equips docents, i lʼimpuls de mecanismes de coordinació de la docència. Cadascuna dʼaquestes modalitats té una dotació de 5.000 euros.

Concepció Amat.
Concepció Amat.
Acadèmic
19/05/2016

La segona edició de les Distincions a la Qualitat Docent que atorga el Consell Social de la Universitat de Barcelona ha guardonat la professora Concepció Amat Miralles, del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, en la modalitat de trajectòria docent individual, i el Grup de Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP), liderat per Francesc Imbernon Muñoz, en la modalitat de grup docent. Aquests reconeixements tenen lʼobjectiu dʼincentivar la qualitat de la docència i promoure i reconèixer lʼexcel·lència docent. La modalitat individual distingeix la trajectòria docent rellevant i continuada de professorat de la UB, i la de grup docent premia les iniciatives de millora i dʼinnovació docent de grups o equips docents, i lʼimpuls de mecanismes de coordinació de la docència. Cadascuna dʼaquestes modalitats té una dotació de 5.000 euros.

Durant vuit anys, Concepció Amat ha estat cap d'estudis de lʼensenyament de Farmàcia, i des del 2015, és cap d'estudis de Nutrició Humana i Dietètica. Ha liderat lʼadequació i transició de la llicenciatura al grau, i ha promogut diverses accions de millora i d'innovació docent que han implicat professors, grups d'innovació i equips docents de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, com la posada en marxa del treball de final de grau, la implementació i avaluació per competències, la coordinació entre matèries o el desenvolupament del programa de pràctiques externes. En la seva tasca docent en lʼàmbit de la Fisiologia, ha liderat el Grup d'Innovació Docent Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia, i ha aportat a la qualitat docent vint-i-cinc projectes dʼinnovació docent en diverses modalitats, dinou articles, trenta publicacions de tipologies diverses, setanta-dues comunicacions a congressos i la producció dʼonze materials docents.


El Grup de Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP), reconegut per la Universitat de Barcelona com a grup dʼinnovació docent (2006) i per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat (2011), ha dedicat gran part de la seva activitat a la innovació docent. En el darrer procés dʼacreditació, va obtenir la primera posició en el rànquing de valoració del Programa de millora i innovació docent (PMID). Al llarg de la seva extensa trajectòria, ha publicat divuit treballs en revistes dʼinterès científic, cinquanta llibres o capítols de llibre, ha presentat seixanta comunicacions en congressos nacionals i internacionals, tres projectes dʼinnovació docent, quatre contractes en aquest àmbit, i accions dʼinnovació docent amb un impacte directe en la millora de la docència de professors i professionals amb els quals manté col·laboració a escala nacional i internacional.


El jurat estava copresidit pel rector, Dídac Ramírez, i pel president del Consell Social, Salvador Alemany, i compost pel president de la Comissió Acadèmica del Consell Social, Francesc Boada; el vicerector de Política Docent i Lingüística, Manel Viader; el sotsdirector de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació, Xavier M. Triadó; Núria Aymerich, en representació del Consell Social; Andrés Millán, com a representant dels estudiants al Consell Social; Elena Cano i Max Turull, professors de la Universitat, i Miquel Amorós, com a secretari del jurat.