El Consell Europeu dʼInnovació finança projectes de la UB per desenvolupar tecnologies dʼavantguarda

(14/05/2020)

La UB participa en tres dels 35 projectes seleccionats pel Consell Europeu dʼInnovació per desenvolupar tecnologies dʼavantguarda, que rebran en conjunt 114 milions dʼeuros provinents del fons Horitzó 2020. En aquesta nova convocatòria del Consell Europeu dʼInnovació hi ha cinc projectes amb participació dʼinstitucions catalanes, entre els quals hi ha els tres projectes amb presència de la UB i un de lʼInstitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), centre del qual és membre la Universitat de Barcelona.

14/05/2020

La UB participa en tres dels 35 projectes seleccionats pel Consell Europeu dʼInnovació per desenvolupar tecnologies dʼavantguarda, que rebran en conjunt 114 milions dʼeuros provinents del fons Horitzó 2020. En aquesta nova convocatòria del Consell Europeu dʼInnovació hi ha cinc projectes amb participació dʼinstitucions catalanes, entre els quals hi ha els tres projectes amb presència de la UB i un de lʼInstitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), centre del qual és membre la Universitat de Barcelona.

Concretament, els projectes amb participació de la UB són:

ANGIE, que desenvoluparà nanodispositius sense fils magnèticament dirigibles per a lʼentrega selectiva dʼagents terapèutics en pacients.

FOXES, que desenvoluparà una solució neta, compacta, de baix cost i escalable dʼalta densitat dʼenergia per alimentar dispositius dʼinternet de les coses com per exemple nodes sensors sense fils.

SMILE, basat en el projecte ChipScope, que desenvolupa conjunts de microleds per activar i manipular reaccions químiques o biològiques.

El projecte en què participa lʼIREC és LESGO, que proposa emmagatzemar energia en lʼenllaç C-H dʼòxid del grafè reduït, que pot ser emmagatzemat de forma segura i ser transportat fàcilment.

El Consell Europeu dʼInnovació dona suport a innovadors, emprenedors, petites empreses i científics amb idees brillants i ambicioses a escala internacional. Entre els projectes seleccionats en aquesta darrera convocatòria dʼajuts, nʼhi ha 22 que provenen del programa Pathfinder Proactive, que anima investigadors de diferents disciplines a treballar conjuntament en el desenvolupament de noves tecnologies en els àmbits de la intel·ligència artificial centrada en lʼésser humà, dispositius autònoms implantables i generació dʼenergia de zero emissions per a la descarbonització total. Els 13 projectes restants van sol·licitar finançament per a activitats de transició a la innovació perquè es puguin comercialitzar els resultats dʼun projecte dʼinnovació madur.