El Consell de Govern aprova el pressupost per al 2021

 
 
Institucional
(02/06/2021)

El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària, ha aprovat avui per assentiment, amb lʼabstenció de lʼalumnat, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2021, que puja fins a 425,15 milions dʼeuros, un 4,2 % més respecte al del 2020. Els comptes de la UB continuen presentant un equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. El Consell Social de la UB haurà de ratificar aquests pressupostos el 17 de juny vinent.

 
 
Institucional
02/06/2021

El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària, ha aprovat avui per assentiment, amb lʼabstenció de lʼalumnat, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2021, que puja fins a 425,15 milions dʼeuros, un 4,2 % més respecte al del 2020. Els comptes de la UB continuen presentant un equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. El Consell Social de la UB haurà de ratificar aquests pressupostos el 17 de juny vinent.

La partida dʼingressos del nou pressupost inclou el previsible augment del finançament provinent de la Generalitat de Catalunya, que passa de 236 a 265 milions dʼeuros. Els ingressos finalistes són una altra partida que sʼha incrementat, que ha passat de 43 a 52 milions dʼeuros.

Pel que fa a lʼapartat de despeses, la UB augmenta respecte al 2020 el capítol de personal fins als 276,7 milions dʼeuros, un 1,2 % més que lʼany passat. També sʼincrementa la partida dʼinversions, que passa a 15,9 milions dʼeuros, un 6 % més que lʼany anterior, i les despeses amb finançament finalista, que augmenten fins als 52,6 milions, un 22,3 % més respecte al 2020.

Un any més, el finançament de la Generalitat de Catalunya continua sense cobrir el capítol 1 (personal) del pressupost de la Universitat de Barcelona (arriba fins al 96 %).

El rector Joan Guàrdia ha qualificat el pressupost aprovat avui de «sensat, prudent, però també optimista», i ha remarcat la tendència constant de la reducció del dèficit de la Universitat de Barcelona, que aquest any ha baixat fins als 10,8 milions, un 71 % menys que el 2020. Guàrdia també ha indicat que a partir dʼara els pressupostos anuals de la institució sʼaprovaran al desembre-gener. L'aprovació del pressupost del 2021 sʼha endarrerit pel canvi dʼequip rectoral.

Informe del rector

Dʼaltra banda, el rector Joan Guàrdia, en lʼinforme presentat avui al Consell, sʼha referit a la constitució de la nova Conselleria de Recerca i Universitats i ha informat sobre la reunió inicial dels rectors i la rectora del sistema universitari català amb la nova consellera, Gemma Geis. Guàrdia també ha esmentat que sʼhan recuperat les reunions amb el Consell dʼUniversitats, aturades des del novembre del 2018, en les quals sʼha tractat del Reial decret de regulació de lʼensenyament universitari. Les universitats catalanes i dʼaltres territoris de lʼEstat sʼhan mostrat disconformes amb el redactat de lʼesmentat Reial decret.

Convocatòria de places de professorat

Un altre punt dʼinterès del Consell de Govern ha estat lʼaprovació de places de professorat agregat, de professorat agregat vinculat a institucions sanitàries, de professorat titular i de professorat titular dʼuniversitat vinculat a institucions sanitàries. Durant la sessió també sʼha informat de lʼinici de discussió del Pla de política del PDI de la UB (2021-2024).