El Consell de Govern aprova el Pla de llengües de la UB per al període 2017-2020

Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Institucional
(14/02/2018)

El Consell de Govern, reunit el 14 de febrer en sessió ordinària, ha aprovat el 3r Pla de llengües de la Universitat de Barcelona, que estarà vigent des del 2017 fins al 2020. El document, que té com a missió establir la política lingüística de la UB durant els propers anys, defineix la Universitat com una institució compromesa amb la promoció i el desenvolupament del català com a llengua acadèmica preferent i amb el multilingüisme i el plurilingüisme dels membres de la comunitat universitària.

Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Institucional
14/02/2018

El Consell de Govern, reunit el 14 de febrer en sessió ordinària, ha aprovat el 3r Pla de llengües de la Universitat de Barcelona, que estarà vigent des del 2017 fins al 2020. El document, que té com a missió establir la política lingüística de la UB durant els propers anys, defineix la Universitat com una institució compromesa amb la promoció i el desenvolupament del català com a llengua acadèmica preferent i amb el multilingüisme i el plurilingüisme dels membres de la comunitat universitària.

El document destaca com a línies de treball prioritàries desenvolupar lʼoferta formativa en català, castellà, anglès i altres llengües de la UB i progressar en els programes dʼacompanyament lingüístic adreçats al professorat, al personal dʼadministració i serveis i a lʼalumnat.

En lʼàmbit de lʼoferta formativa sʼinclou el Pla de formació de llengua catalana, dels Serveis Lingüístics; el Pla de formació dʼespanyol per a estrangers, dʼEstudis Hispànics; el Pla de formació de terceres llengües, de lʼEscola dʼIdiomes Moderns, i el Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència, de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació. Les accions previstes que es vol desenvolupar, i que es poden consultar a través dʼaquest enllaç, abordaran els àmbits dʼinformació i comunicació institucionals, la gestió i lʼadministració, la docència i lʼàmbit de la recerca, la transferència i la divulgació.

 

La votació electrònica, a punt

Una altra de les novetats importants que ha aprovat el Consell de Govern ha estat la Normativa reguladora de la política dʼidentificació i signatura electrònica de la UB. Aquesta normativa implica, entre altres aspectes, que la UB sʼidentificarà mitjançant lʼús dʼun segell dʼòrgan basat en un certificat electrònic reconegut. Els membres de la comunitat universitària també es podran identificar electrònicament a través de certificats reconeguts per la institució o a través dʼun sistema de claus concertades basat en usuari i contrasenya, facilitat per la mateixa UB. (Enllaç). Això permetrà la signatura electrònica de determinats documents o de determinades actes que fins ara sʼhavien de signar de manera tradicional.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha informat que la Universitat de Barcelona utilitzarà per primer cop la votació electrònica a les properes eleccions al Claustre, previstes al març, sempre que les proves pilot que sʼefectuïn siguin positives.

Un altre punt dʼinterès ha estat lʼaprovació de la proposta de revisió del PDA de recerca, que pretén fomentar dʼuna manera més decidida la qualitat de les contribucions científiques del personal investigador i afavorir un currículum equilibrat del PDI. Un dels objectius dʼaquesta renovació també és que sʼhi puguin incloure aspectes que no es recullen en els barems dʼavaluació, com les activitats de gestió o les de divulgació científica.

En lʼàmbit del personal dʼadministració i serveis, sʼhan aprovat les modificacions organitzatives de lʼRLT resultants de lʼaplicació del Marc organitzatiu dʼòrgans de govern, que es va donar a conèixer en el darrer Consell de Govern, i en el de professorat, sʼha donat el vistiplau a la convocatòria de places de professorat agregat, catedràtic funcionari, catedràtic contractat i professorat titular.

 

Nova residència universitària   

En el seu informe, el rector Elias ha comunicat la propera inauguració del nou edifici de la Facultat de Dret i la posada de la primera pedra de la nova residència universitària de la UB, que sʼubicarà al costat de la Facultat de Física.

El rector també ha explicat que al març es farà un consell de govern extraordinari per aprovar el pressupost de la UB per a lʼany 2018, i ha informat que sʼha iniciat un procés participatiu de la comunitat universitària per elaborar el nou Pla de comunicació de la institució.