El Claustre aprova el Reglament general dʼeleccions de la Universitat de Barcelona

L’objectiu del nou reglament és millorar la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia i eficiència dels processos electorals de la UB.
L’objectiu del nou reglament és millorar la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia i eficiència dels processos electorals de la UB.
(11/11/2019)

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària el dilluns 11 de novembre, ha aprovat per 97 vots a favor, 5 en contra i 6 en blanc el Reglament general dʼeleccions de la Universitat. De totes les esmenes presentades al text, 19 han estat acceptades, 28 sʼhan transaccionat, i 11 han estat rebutjades.

L’objectiu del nou reglament és millorar la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia i eficiència dels processos electorals de la UB.
L’objectiu del nou reglament és millorar la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia i eficiència dels processos electorals de la UB.
11/11/2019

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària el dilluns 11 de novembre, ha aprovat per 97 vots a favor, 5 en contra i 6 en blanc el Reglament general dʼeleccions de la Universitat. De totes les esmenes presentades al text, 19 han estat acceptades, 28 sʼhan transaccionat, i 11 han estat rebutjades.

Amb aquest nou Reglament, la UB disposa ara dʼun sol instrument electoral i sʼevita la dispersió normativa que existia fins ara, amb quatre reglaments diferents (per a les eleccions de personal acadèmic i PAS al Claustre; per a les eleccions a rector o rectora; per a les eleccions de personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals, i per a les eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums dels estudiants).

Lʼobjectiu del nou reglament és millorar la transparència, la seguretat jurídica i lʼeficàcia i eficiència dels processos electorals de la UB. Amb aquesta finalitat, el nou reglament preveu fer coincidir en dos períodes electorals (maig i novembre) els processos electorals de tots els col·lectius als principals òrgans col·legiats. També sʼhi incorporen aquelles qüestions tècniques i jurídiques que permeten millorar diversos aspectes en què la normativa sʼha considerat insuficient o que han causat problemes interpretatius en els últims anys. Entre les esmenes acceptades, cal destacar-ne una sobre el requisit de paritat en totes les candidatures, a proposta de lʼAssemblea Feminista.

Un cop incorporades les esmenes acceptades durant la sessió dʼavui, el text definitiu del Reglament es publicarà al Portal de Transparència de la Universitat de Barcelona.