El Centre de Recerca i Desenvolupament SINTEFARMA, integrat a la Xarxa IT d'Innovació Tecnològica

(29/05/2008)

El Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica (SINTEFARMA), dirigit pel catedràtic Joan Bosch del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, ha estat integrat a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya (Xarxa IT). Aquest és un dels set centres avaluats positivament en la convocatòria del 2008 d'entre 26 candidatures presentades per les diverses universitats catalanes.

29/05/2008

El Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica (SINTEFARMA), dirigit pel catedràtic Joan Bosch del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, ha estat integrat a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya (Xarxa IT). Aquest és un dels set centres avaluats positivament en la convocatòria del 2008 d'entre 26 candidatures presentades per les diverses universitats catalanes.

La Xarxa IT és un dels instruments de transferència tecnològica del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i té com a objectiu augmentar la transferència de tecnologia entre el món universitari i el món empresarial. Actualment, la Xarxa IT està formada per 87 centres i grups de recerca d'excel·lència reconeguda en R+D+i aplicada i de qualitat de servei acreditada, amb capacitat de prestar serveis d'innovació tecnològica a les empreses. En tot l'entorn investigador de la UB, hi ha un total d'11 centres integrats a aquesta xarxa, i la Fundació Bosch i Gimpera és l'entitat que assumeix les tasques de gestió, coordinació i dinamització d'aquests centres.

El nou Centre de Recerca i Desenvolupament SINTEFARMA, ubicat a la Unitat de Química Orgànica del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica (Facultat de Farmàcia) de la UB, es proposa aprofitar l'experiència del Grup de Recerca Consolidat en Síntesi de Compostos Nitrogenats Bioactius en el camp de la síntesi orgànica per dur a terme projectes de recerca aplicada i estudis en col·laboració amb indústries de l'àmbit quimicofarmacèutic. Les línies específiques d'expertesa del nou centre, que oferirà col·laboració, servei i assessorament a aquestes empreses, inclouen la síntesi de noves molècules amb un interès terapèutic potencial; el disseny i desenvolupament de noves vies per a la síntesi de fàrmacs genèrics; la síntesi de productes intermedis, de metabòlits i d'impureses; l'optimització de processos químics; les cerques bibliogràfiques i la valoració sobre la viabilitat de processos, a més de l'anàlisi de patents i dictàmens sobre riscos d'infracció.