El Centre de Recerca en Agrigenòmica obté lʼacreditació Severo Ochoa i lʼIRB Barcelona la renova

Durant quatre anys, cada centre Severo Ochoa rebrà anualment un milió d'euros.
Durant quatre anys, cada centre Severo Ochoa rebrà anualment un milió d'euros.
Recerca
(29/10/2015)

Després d'una rigorosa avaluació en què han participat 115 científics internacionals de reconegut prestigi, el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) —consorci format per la Universitat de Barcelona, el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)— ha obtingut l'acreditació Severo Ochoa, distinció a l'excel·lència que atorga la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Durant quatre anys, cada centre Severo Ochoa rebrà anualment un milió d'euros.
Durant quatre anys, cada centre Severo Ochoa rebrà anualment un milió d'euros.
Recerca
29/10/2015

Després d'una rigorosa avaluació en què han participat 115 científics internacionals de reconegut prestigi, el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) —consorci format per la Universitat de Barcelona, el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)— ha obtingut l'acreditació Severo Ochoa, distinció a l'excel·lència que atorga la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

El director d'aquest consorci, José Luis Riechmann, assegura que haver aconseguit l'acreditació suposa «una injecció de moral per als treballadors, a més de ser una aposta institucional per la ciència que fem des del nostre centre». Aquesta és la primera distinció Severo Ochoa dedicada a la biologia de plantes i la recerca agrícola, que inclou també animals de granja. «Precisament —afegeix Riechmann—, molts dels problemes que sorgiran en les pròximes dècades tindran a veure amb les plantes: d'aquí la seva importància».

El CRAG està dedicat a la recerca capdavantera sobre les bases moleculars de caràcters genètics d'interès en plantes i en animals de granja, així com sobre les aplicacions de les aproximacions moleculars al desenvolupament d'espècies importants per a l'agricultura i per a la producció d'aliments. La recerca del centre comprèn des de la ciència bàsica fins als estudis aplicats, en estreta col·laboració amb la indústria.

 

L'IRB Barcelona renova la distinció

A més, els vuit primers centres acreditats el 2011 tornen a obtenir una distinció Severo Ochoa per quatre anys més. Entre aquests, hi ha l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona), centre participat per la Universitat de Barcelona.

Durant quatre anys, cada centre acreditat rebrà anualment un milió d'euros. La inversió total per a aquesta convocatòria és de 52 milions d'euros, 32 milions més que l'any passat.