El CeDocBiV amplia la seva col·lecció algològica amb lʼherbari del catedràtic Juan Antonio Seoane

L’herbari donat conté prop de 2.300 espècimens recollits pel catedràtic Juan Antonio Seoane. Foto: <i>Dictyota dichotoma</i>
L’herbari donat conté prop de 2.300 espècimens recollits pel catedràtic Juan Antonio Seoane. Foto: Dictyota dichotoma
Recerca
(03/10/2022)

El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) de la UB ha ampliat la seva col·lecció algològica amb prop de 4.000 plecs dels principals grups taxonòmics dʼalgues, procedents de lʼherbari personal de Juan Antonio Seoane Camba, catedràtic emèrit de la UB traspassat el 2017 i considerat un referent en lʼestudi de la ficologia a tot el país. De tots aquests plecs, uns 3.000 corresponen a mostres recollides o intercanviades abans de la incorporació del catedràtic a la UB, el 1972. Amb el nou material —una donació de Maruxa Suárez Cervera, professora jubilada de la UB i vídua de Seoane—, el CeDocBiV augmenta en un 50 % la seva col·lecció algològica, que fins ara constava de 8.000 plecs dʼherbari.

L’herbari donat conté prop de 2.300 espècimens recollits pel catedràtic Juan Antonio Seoane. Foto: <i>Dictyota dichotoma</i>
L’herbari donat conté prop de 2.300 espècimens recollits pel catedràtic Juan Antonio Seoane. Foto: Dictyota dichotoma
Recerca
03/10/2022

El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) de la UB ha ampliat la seva col·lecció algològica amb prop de 4.000 plecs dels principals grups taxonòmics dʼalgues, procedents de lʼherbari personal de Juan Antonio Seoane Camba, catedràtic emèrit de la UB traspassat el 2017 i considerat un referent en lʼestudi de la ficologia a tot el país. De tots aquests plecs, uns 3.000 corresponen a mostres recollides o intercanviades abans de la incorporació del catedràtic a la UB, el 1972. Amb el nou material —una donació de Maruxa Suárez Cervera, professora jubilada de la UB i vídua de Seoane—, el CeDocBiV augmenta en un 50 % la seva col·lecció algològica, que fins ara constava de 8.000 plecs dʼherbari.

Una mostra algològica d'interès internacional

Lʼherbari donat conté prop de 2.300 espècimens recollits per lʼexpert, i altres de procedents dʼintercanvis amb altres algòlegs. Tot i que la majoria de plecs es van recol·lectar durant la segona meitat del segle XX, prop de 800 plecs daten del segle XIX. Les mostres provenen sobretot de les costes ibèriques, tant atlàntiques com mediterrànies, però també dʼaltres punts del litoral europeu —França, Irlanda, etc.— i fins i tot dʼindrets més exòtics, com ara el Japó. També inclou material cedit pels experts Jean Feldmann i Édouard Fischer-Piette (França), així com exemplars de lʼAmèrica del Nord —donació del professor William R. Taylor— i una destacada col·lecció dʼalgues de Puerto Rico, fruit dʼun intercanvi amb el professor Manuel Díaz Piferrer.

Les algues vermelles (rodòfits) són el grup taxonòmic més abundant en el nou herbari — uns 2.500 plecs— amb diversos espècimens del gènere Gelidium —del qual Seoane Camba era un expert—, com ara Gelidium cantabricum Seoane-Camba i Gelidium canariense (Grunow) Seoane-Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez, Díaz de Castro & Prudʼhomme van Reine.

En el cas de les algues brunes (feofícies) —amb més de 800 exemplars—, les espècies més ben representades pertanyen als ordres de les fucals (250) i de les dictiotals (150). També hi ha més de 400 espècimens dʼalgues verdes (cloròfits) i més de 100 de cianòfits.

La col·lecció algològica, que estava dipositada a Baiona (Galícia), va ser recollida i analitzada per la professora Amelia Gómez Garreta, directora de lʼHerbari BCN del CeDocBiV i membre de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, en col·laboració amb Josep Vicens Fandos, conservador de lʼHerbari BCN i professor associat de la mateixa facultat.

El catedràtic Juan Antonio Seoane Camba, referent i pioner en algologia marina

Juan Antonio Seoane Camba (1933-2017) és considerat un pioner dels estudis dʼalgologia marina i lʼimpulsor dʼun gran mestratge científic que encara perdura. Va cursar els estudis primaris i el batxillerat a Galícia, i després dʼestudiar el curs comú de Ciències a la Universitat de Santiago de Compostel·la es va matricular a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1958. La seva tesi doctoral, dirigida pel professor Francisco García del Cid a lʼantic Institut dʼInvestigacions Pesqueres, va confirmar el seu interès per les algues bentòniques de lʼàmbit peninsular. El 1971 va ser nomenat catedràtic de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, plaça a la qual va accedir per trasllat des de Madrid. En paral·lel a la seva activitat docent i investigadora, també va ser vicedegà de la Facultat de Farmàcia (1980-1982), director del Departament de Botànica (1971-1986) i del de Productes Naturals, Biologia Vegetal Sanitària i Edafologia (1986-1989).

La càtedra de Botànica dirigida per Seoane Camba va esdevenir un referent en lʼestudi de la flora bentònica marina del litoral peninsular, que va esperonar el progrés de la recerca en ficologia durant la segona meitat del segle XX. En el context universitari, Seoane Camba també va impulsar la creació de grups de recerca sobre algologia marina, algologia dʼaigua dolça, palinologia, etnobotànica, biosistemàtica de cormòfits i altres àrees afins.