El catedràtic Carles Boix dirigirà a la UB una Advanced Grant de lʼERC sobre sistemes de partits a Europa i Amèrica del Nord

Recerca
(26/01/2017)

Carles Boix, catedràtic Robert Garrett de Política i Afers Públics de la Universitat de Princeton, dirigirà a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona un projecte de recerca per al qual ha obtingut una Advanced Grant, el prestigiós ajut que concedeix el Consell Europeu de Recerca (ERC) a investigadors sèniors. El projecte de recerca té com a objectiu analitzar la formació dels partits polítics, la cristal·lització dels diferents sistemes de partits i lʼelecció de sistemes electorals a Europa i lʼAmèrica del Nord durant la primera onada democratitzadora al món entre mitjan segle XIX i el període dʼentreguerres.

Recerca
26/01/2017

Carles Boix, catedràtic Robert Garrett de Política i Afers Públics de la Universitat de Princeton, dirigirà a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona un projecte de recerca per al qual ha obtingut una Advanced Grant, el prestigiós ajut que concedeix el Consell Europeu de Recerca (ERC) a investigadors sèniors. El projecte de recerca té com a objectiu analitzar la formació dels partits polítics, la cristal·lització dels diferents sistemes de partits i lʼelecció de sistemes electorals a Europa i lʼAmèrica del Nord durant la primera onada democratitzadora al món entre mitjan segle XIX i el període dʼentreguerres.

 

El professor Boix, llicenciat en Dret i en Geografia i Història per la UB, és doctor per la Universitat de Harvard. Ha estat assessor del Banc Mundial i del Banc Interamericà de Desenvolupament, i des de l'octubre del 2010 és membre de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències. La seva recerca abasta les àrees de lʼeconomia política i la política comparada, particularment la teoria democràtica, els orígens de les institucions i els efectes dʼaquestes sobre el creixement i la desigualtat.


El projecte que liderarà a la UB, titulat The birth of party democracy. The emergence of mass parties and the choice of electoral laws in Europe and North America (1870-1940), combina mètodes estadístics i històrics per examinar, entre altres temes, la creació de partits de masses, lʼemergència de partits socialistes i lʼelecció estratègica de diferents sistemes electorals. Per això, integrarà lʼanàlisi pròpiament sociològica de comportament electoral amb aproximacions institucionalistes que emfatitzen lʼimpacte de factors organitzatius (per exemple, la mida i força dels sindicats) i constitucionals o legislatius (com ara les normes electorals). El projecte desenvoluparà una base de dades amb la localització geogràfica dels resultats electorals i les característiques socioeconòmiques de cada districte electoral per als països analitzats. A partir dʼaquesta base de dades, es podran inferir comportaments individuals dels votants amb lʼajuda de nous mètodes dʼanàlisi estadística.


El projecte té lloc en el marc del nou Grup de Recerca sobre Institucions i Economia Política de la UB, dirigit pel mateix Carles Boix. Aquest grup neix amb el suport financer de lʼAdvanced Grant de lʼERC i el suport institucional de la Universitat de Barcelona School of Economics i la Fundació Bosch i Gimpera. Els objectius generals del grup de recerca són incentivar lʼestudi del paper de les institucions pel que fa a lʼestabilitat i lʼordre polític, la representació política dels interessos individuals i socials i el desenvolupament econòmic i la redistribució, així com promoure la integració entre les diverses ciències socials a Barcelona, particularment entre la ciència política, lʼeconomia, la sociologia i la història.


Lʼobjectiu de les Advanced Grants és impulsar la recerca europea i fer-la més competitiva a escala mundial. Aquests ajuts de lʼERC donen suport a investigadors dʼexcel·lència que treballen en projectes de recerca en camps emergents, en lʼanomenada recerca de frontera, que siguin capaços de fer avançar els límits del coneixement.