El catedràtic Juli Ponce, premiat per un treball sobre incentius legals a lʼestalvi privat per a la jubilació com a complement del sistema públic

Juli Ponce.
Juli Ponce.
Recerca
(14/02/2020)

Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha obtingut el primer premi, en la categoria de Dret, en la primera edició dels Premis dʼInvestigació Longevia, que atorga lʼInstitut BBVA de Pensions.

Juli Ponce.
Juli Ponce.
Recerca
14/02/2020

Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha obtingut el primer premi, en la categoria de Dret, en la primera edició dels Premis dʼInvestigació Longevia, que atorga lʼInstitut BBVA de Pensions.

Lʼobjectiu dʼaquests premis, que es lliuraran en un acte públic el 6 de març, és impulsar la recerca en matèria de sistema de pensions i longevitat. Hi ha tres categories de guardons: Dret, Economia i Sociologia.

Juli Ponce ha estat premiat pel treball Legislar millor per a una jubilació millor mitjançant lʼaplicació de les ciències conductuals. Lʼestudi exposa les millores que es poden fer en la regulació de lʼestalvi privat per a la jubilació a Espanya, en un context dʼenvelliment accelerat i de baixes taxes de fertilitat. Amb aquest objectiu, lʼinvestigador relaciona les ciències del comportament amb el dret i la gestió pública. Es tracta dʼuna recerca eminentment pràctica i amb propostes concretes de nudges o empentetes per augmentar lʼestalvi privat per a les jubilacions com a complement del sistema públic. El terme empenteta prové de les ciències del comportament i fa referència a reforçaments positius i suggeriments indirectes per influenciar individus i grups.