El catedràtic Ignasi Pagonabarraga, nou director del Centre Europeu de Càlcul Atòmic i Molecular

Ignasi Pagonabarraga és investigador de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS).
Ignasi Pagonabarraga és investigador de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS).
Recerca
(14/02/2017)

Ignasi Pagonabarraga, investigador de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS), és el nou director del Centre Europeu de Càlcul Atòmic i Molecular (CECAM), un centre dʼexcel·lència amb seu a lʼEscola Politècnica Federal de Lausana (EPFL, Suïssa) que promou la recerca fonamental sobre els mètodes computacionals avançats i com aplicar-los a problemes importants en les àrees de frontera de la ciència i la tecnologia. El consorci del CECAM està constituït per vint-i-tres institucions científiques i administratives europees, entre les quals hi ha el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat espanyol o el Centre Nacional de Recerca Científica de França (CNRS).

Ignasi Pagonabarraga és investigador de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS).
Ignasi Pagonabarraga és investigador de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS).
Recerca
14/02/2017

Ignasi Pagonabarraga, investigador de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS), és el nou director del Centre Europeu de Càlcul Atòmic i Molecular (CECAM), un centre dʼexcel·lència amb seu a lʼEscola Politècnica Federal de Lausana (EPFL, Suïssa) que promou la recerca fonamental sobre els mètodes computacionals avançats i com aplicar-los a problemes importants en les àrees de frontera de la ciència i la tecnologia. El consorci del CECAM està constituït per vint-i-tres institucions científiques i administratives europees, entre les quals hi ha el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat espanyol o el Centre Nacional de Recerca Científica de França (CNRS).

Entre els objectius per a aquest període, Pagonabarraga es proposa expandir les activitats del CECAM a noves àrees científiques, com ara la biologia o la interacció amb l'enginyeria. També vol abordar els reptes que planteja a la comunitat investigadora la generació de grans quantitats de dades (big data), i desenvolupar estratègies científiques per utilitzar aquestes dades massives.

El CECAM, que està articulat en divuit nodes europeus, patrocina un programa de visitants internacionals i impulsa l'organització de tallers científics en àrees emergents, tutorials especialitzats per a investigadors joves, tallers de desenvolupament de programari científic i projectes de recerca col·laboratius a escala europea. En aquesta línia, actualment coordina el projecte E-CAM, finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. L'objectiu d'aquest projecte és identificar i desenvolupar nou programari per a ús científic i empresarial en diferents àrees de lʼestudi dels materials.


Darrers avenços en el camp del càlcul atòmic i molecular

El desenvolupament de nous mètodes computacionals i lʼaugment de la capacitat de computació han permès avançar substancialment en lʼús de models computacionals per entendre, controlar i predir les propietats de sistemes cada cop mes complexos.

Entre els avenços més destacats d'aquests darrers anys, sʼhan dut a terme iniciatives de gran abast que permeten predir nous materials amb propietats especifiques que puguin substituir procediments actuals d'escanejat al laboratori.

També sʼha avançat de manera qualitativa en l'estudi de sistemes bimoleculars, concretament en lʼanàlisi de membranes, biomolècules o processos enzimàtics. En general, sʼha iniciat lʼestudi de la cinètica de les biomolècules en entorns realistes, i sʼha iniciat la comprensió de teixits i agregats cel·lulars amb models computacionals efectius. Una altra àrea molt activa és el desenvolupament de mètodes multiescala, és a dir, els que permeten conèixer les propietats de sistemes moleculars en diferents graus de detall microscòpic o amb diferents escales de temps.


Ignasi Pagonabarraga és catedràtic del Departament de Física de la Matèria Condensada i membre de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos (UBICS) de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit de recerca se centra en el coneixement teòric del comportament col·lectiu i les propietats emergents dels sistemes fisicoquímics complexos. Aquest àmbit de recerca sʼamplia a lʼestudi dels sistemes inspirats en la biologia (motors moleculars, etc.). Pagonabarraga va rebre el 2004 la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària en la categoria de joves investigadors, i el 2011 va ser escollit revisor dʼexcel·lència (outstanding referee) per la Societat Americana de Física (APS).