El carnet de la UB, digital i més sostenible

 
 
Acadèmic
(12/09/2022)

A partir dʼaquest curs, el carnet de la UB, fins ara de plàstic, es deixarà de produir i els estudiants disposaran dʼun carnet digital integrat a lʼapp SocUB. Dʼaquesta manera, la Universitat fa un pas més en el procés de transformació digital i contribueix al desenvolupament sostenible, amb menys plàstics i menys impacte mediambiental.

 
 
Acadèmic
12/09/2022

A partir dʼaquest curs, el carnet de la UB, fins ara de plàstic, es deixarà de produir i els estudiants disposaran dʼun carnet digital integrat a lʼapp SocUB. Dʼaquesta manera, la Universitat fa un pas més en el procés de transformació digital i contribueix al desenvolupament sostenible, amb menys plàstics i menys impacte mediambiental.

 

El carnet digital fa les mateixes funcions que el de plàstic: permet identificar-se com a membre de la comunitat universitària, gestionar reserves a les biblioteques, fer tràmits telemàtics a la Universitat i accedir a Avantatges UB. Aquest carnet està disponible per a tot lʼalumnat de la Universitat i dels centres adscrits.

Per obtenir-lo, només cal descarregar-se lʼapp SocUB, autenticar-se i clicar lʼopció Carnet, que permet visualitzar-lo. La informació sobre el carnet digital es pot ampliar a la pàgina web Carnet de la UB.

A més, lʼapp SocUB aplega informació pràctica i personalitzada de la Universitat i recull els serveis més importants per a la vida universitària, que lʼalumnat tindrà sempre a lʼabast a través del telèfon mòbil. Lʼobjectiu és acostar la Universitat a lʼalumnat establint-hi un canal de comunicació instantani i eficaç.

També disponible per al personal de la UB

Des del 14 de febrer passat, tots els treballadors de la comunitat universitària (PDI, PAS i personal col·laborador extern) poden accedir a lʼapp SocUB des del perfil de Personal UB. Un dels principals avantatges dʼaquesta opció és que ara els treballadors tindran sempre a lʼabast el carnet de la UB a través del mòbil. Per al personal, lʼaplicació inclou també funcions diverses, com ara accés a mapes, al directori, al resum de marcatges, a la llista de tasques docents o a la Botiga UB, entre dʼaltres. Dʼaltra banda, lʼapp està en constant desenvolupament i evolució, de manera que ja sʼestà treballant per fer disponibles altres funcions personalitzades, com ara la visualització dels cursos de formació o la consulta de permisos i vacances (per al PAS).

Futurs perfils

Abans que acabi lʼany, també sʼafegiran a SocUB els perfils Alumni i Personal del Grup UB. Disposaran de funcionalitats específiques entre les quals també hi haurà el carnet digital. Dʼaquesta manera, lʼapp SocUB es referma com lʼaplicació institucional amb contingut personalitzat per a tots els perfils que facilita comunicacions instantànies i dʼinterès per a tota la comunitat UB.

Com accedir a lʼaplicació

Accedir a lʼaplicació és molt senzill: una vegada descarregada lʼapp, només cal seleccionar el perfil corresponent i introduir el codi identificador i la contrasenya de la Universitat. Lʼaplicació mostra els continguts personalitzats dʼacord amb el col·lectiu a què es pertany. SocUB està disponible per a dispositius Android i iOS, i es pot descarregar des de les botigues Google Play (Android) i App Store (iOS). Per a més detalls, visiteu la pàgina web App SocUB.