El canvi climàtic incentiva una vegetació més robusta a la tundra

Tundra arbustiva a Abisko, Suècia. Foto: Alba Anadon Rosell.
Tundra arbustiva a Abisko, Suècia. Foto: Alba Anadon Rosell.
Recerca
(08/11/2018)

Un estudi publicat a la revista Nature analitza els canvis en lʼestructura de la vegetació de la tundra i constata un augment global en lʼalçada de les comunitats de plantes típiques dʼaquest ecosistema durant les últimes tres dècades. En el treball, liderat per científics del Centre de Biodiversitat i de Recerca del Clima de Senckenberg (Alemanya) i de la Universitat dʼEdimburg, hi han col•laborat prop de 130 investigadors, entre els quals hi ha Josep Maria Ninot i Alba Anadon Rosell, de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona.

Tundra arbustiva a Abisko, Suècia. Foto: Alba Anadon Rosell.
Tundra arbustiva a Abisko, Suècia. Foto: Alba Anadon Rosell.
Recerca
08/11/2018

Un estudi publicat a la revista Nature analitza els canvis en lʼestructura de la vegetació de la tundra i constata un augment global en lʼalçada de les comunitats de plantes típiques dʼaquest ecosistema durant les últimes tres dècades. En el treball, liderat per científics del Centre de Biodiversitat i de Recerca del Clima de Senckenberg (Alemanya) i de la Universitat dʼEdimburg, hi han col•laborat prop de 130 investigadors, entre els quals hi ha Josep Maria Ninot i Alba Anadon Rosell, de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona.

La recerca es basa en el conjunt de dades més exhaustiu obtingut fins ara sobre plantes de la tundra, que recopila informació de gairebé 120 localitats, majoritàriament de les regions àrtiques però també de muntanyes alpines, com els Alps i els Pirineus. La base de dades corresponent, Tundra Trait Team, és fruit dʼuna iniciativa col•laborativa oberta també a altres estudis.

En el treball sʼanalitza la vegetació sobre la base de cinc trets funcionals —com ara lʼalçada de les plantes o la concentració de nitrogen de les fulles— dʼunes 450 espècies de la tundra, que ha donat lloc a un total de més de 56.000 registres. La variació en aquests trets sʼobserva tant en la repetició de la seva mesura en una mateixa localitat després de trenta anys, com també comparant observacions de la mateixa espècie al llarg dʼun gradient de temperatures en lʼespai.

Més informació