EIT Health Spain finança tres projectes de professors i estudiants de la Universitat de Barcelona

Guanyadors de les diferents convocatòries de finançament promogudes per EIT Health Spain. Foto: Ricard Badia
Guanyadors de les diferents convocatòries de finançament promogudes per EIT Health Spain. Foto: Ricard Badia
Recerca
(19/12/2016)

EIT Health Spain va tancar el passat 15 de desembre el seu primer any d'activitat amb un acte al Parc Científic de Barcelona (PCB) que va presidir el president de l'associació, Jordi Alberch, i que va reunir representants de tots els socis del consorci, així com institucions afins a l'activitat de la xarxa.

Guanyadors de les diferents convocatòries de finançament promogudes per EIT Health Spain. Foto: Ricard Badia
Guanyadors de les diferents convocatòries de finançament promogudes per EIT Health Spain. Foto: Ricard Badia
Recerca
19/12/2016

EIT Health Spain va tancar el passat 15 de desembre el seu primer any d'activitat amb un acte al Parc Científic de Barcelona (PCB) que va presidir el president de l'associació, Jordi Alberch, i que va reunir representants de tots els socis del consorci, així com institucions afins a l'activitat de la xarxa.

Dos projectes de la Universitat de Barcelona han rebut ajuts destinats a projectes i idees de negoci innovadors en lʼàmbit de les ciències de la salut. Així mateix, dues graduades de la primera promoció del grau dʼEnginyeria Biomèdica han estat reconegudes amb el Summer School Award 2016.


Premis als millors projectes dʼinnovació i emprenedoria
Dins de la convocatòria Proof of Concept (PoC), dirigida a projectes en estadis previs a la creació dʼuna empresa, s'ha reconegut dues iniciatives d'investigadors de la Universitat de Barcelona, que han rebut un ajut de 25.000 euros cadascun. D'una banda, es tracta d'un projecte liderat per Francesc Rabanal, professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica, per desenvolupar nous antibiòtics basats en polimixines per combatre bacteris multiresistents; de l'altra, s'ha premiat el projecte sEHIAPInf, dirigit per Santiago Vázquez, del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica, sobre l'ús dʼinhibidors de lʼenzim epòxid hidrolasa soluble (sEH) contra la pancreatitis aguda.


App per connectar pacients amb càncer rar
Així mateix, Ana Rodríguez i Meritxell Ascanio, graduades de la primera promoció del grau d'Enginyeria Biomèdica, han rebut el Summer School Award 2016 pel projecte RareCanConnect, una app que ja va rebre el primer premi de l'EIT Health Summer School on Rare Cancer, lliurat aquest mes de novembre.

El consorci EIT Health va posar en marxa un projecte sobre càncers rars amb lʼobjectiu de cercar solucions dirigides a les necessitats dels pacients amb aquests tipus de càncers, que són malalts que queden fora dels diagnòstics i tractaments habituals. L'app RareCanConnect serveix per connectar els pacients que pateixen algun tipus de càncer rar amb lʼequip mèdic encarregat de fer-ne el seguiment. El premi inclou el finançament del projecte i lʼentrada en lʼacceleradora de l'EIT Health.
 

Sobre EIT Health
EIT Health és un consorci format per més de 50 socis i 90 associats que té com a objectiu augmentar la competitivitat de la indústria sanitària europea. Entre els membres del consorci, en què participen catorze països europeus, hi ha la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, que ha donat suport als investigadors a lʼhora de presentar les seves candidatures.
 

Enllaç a la nota de premsa