Edicions de la Universitat de Barcelona serà present a la Fira del Llibre de Madrid, que té lloc fins a lʼ11 de juny

La Fira del Llibre de Madrid és una de les més rellevants d’Europa i de l’àrea hispanoparlant.
La Fira del Llibre de Madrid és una de les més rellevants d’Europa i de l’àrea hispanoparlant.
Cultura
(26/05/2017)

Aquest divendres, 26 de maig, Edicions de la Universitat de Barcelona inaugura el seu estand a la 76a Fira del Llibre de Madrid, que tindrà lloc al parc del Retiro fins a l'11 de juny. Portugal és enguany el país convidat a la fira.

 

L'estand d'Edicions de la Universitat de Barcelona (caseta número 13, entrada pel carrer OʼDonnell) exposarà 165 títols —en total s'hi han portat més de 2.000 llibres—, majoritàriament en llengua castellana, però també hi haurà una mostra de les obres en català més representatives del fons editorial. La Fira del Llibre de Madrid va rebre lʼany passat més de tres milions de visites, fet que la converteix en la més important del sector a lʼEstat, i en una de les més rellevants dʼEuropa i de lʼàrea hispanoparlant.

La Fira del Llibre de Madrid és una de les més rellevants d’Europa i de l’àrea hispanoparlant.
La Fira del Llibre de Madrid és una de les més rellevants d’Europa i de l’àrea hispanoparlant.
Cultura
26/05/2017

Aquest divendres, 26 de maig, Edicions de la Universitat de Barcelona inaugura el seu estand a la 76a Fira del Llibre de Madrid, que tindrà lloc al parc del Retiro fins a l'11 de juny. Portugal és enguany el país convidat a la fira.

 

L'estand d'Edicions de la Universitat de Barcelona (caseta número 13, entrada pel carrer OʼDonnell) exposarà 165 títols —en total s'hi han portat més de 2.000 llibres—, majoritàriament en llengua castellana, però també hi haurà una mostra de les obres en català més representatives del fons editorial. La Fira del Llibre de Madrid va rebre lʼany passat més de tres milions de visites, fet que la converteix en la més important del sector a lʼEstat, i en una de les més rellevants dʼEuropa i de lʼàrea hispanoparlant.

Edicions de la UB hi presentarà la Guía ilustrada para conocer los árboles, de Jaume Llistosella i Antoni Sànchez-Cuxart, que recull un total de 251 arbres que creixen a la península Ibèrica i les illes Balears. També hi presentarà la revista Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano», una publicació centrada en lʼobra dʼaquesta pensadora cabdal en la història de la filosofia espanyola, que edita la Facultat de Filosofia de la UB amb la col·laboració de la Fundació María Zambrano. Dirigida per Carmen Revilla, especialista en filosofia contemporània, aquesta revista de periodicitat anual va ser creada el 1999 i ha publicat divuit números.

Dʼaltra banda, en consonància amb el país convidat en aquesta edició de la fira, també sʼoferirà al públic Abriu: Estudos de Textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, una revista acadèmica que obre un espai de debat sobre la textualitat (literatura, cinema, arts escèniques, música, etc.) en lʼàmbit dels estudis brasilers, gallecs i portuguesos. Dirigida per la professora de Literatura Gallega i investigadora del Centre Dona i Literatura de la UB Helena González i impulsada pel Departament de Llengües i Literatures Modernes i dʼEstudis Anglesos de la Facultat de Filologia, la revista compta amb la col·laboració dʼestudiosos en literatura gallega i portuguesa que investiguen en diverses universitats dʼEuropa, Amèrica i Oceania. A lʼestand hi haurà les col·leccions completes de les dues revistes.

Altres títols

Entre d'altres, es presentaran els llibres següents: Pensar la ciencia desde la biología. Una visión evolutiva del conocimiento biológico, de María José Prieto Villanueva, que reflexiona sobre la necessitat dʼavançar cap a una noció integral de la ciència; La imagen del artista. Grabados antiguos sobre el mundo del arte, de Vicenç Furió, que reuneix reproduccions de gravats de la col·lecció particular de Furió de temàtica relativa a les arts visuals i a la relació de lʼartista amb la seva activitat i les seves aspiracions; De la solidaridad al mercado. El cuerpo humano y el comercio biotecnológico, de María Casado (coord.), darrer títol de la Col·lecció de Bioètica que tracta de la mercantilització del cos humà i els seus components; Un viejo maestro de lengua: el refranero, de Juan-Pablo García-Borrón, un estudi sobre els aspectes lingüístics, literaris i històrics del refranyer, en què lʼautor troba una font de saviesa popular, humor i també de profunda sensibilitat literària; Barcelona romántica y revolucionaria, de Celia Romea, que mostra lʼagitació que va viure la ciutat durant la primera meitat del segle XIX a través de lʼobra de novel·listes, poetes, dramaturgs i memorialistes, molts dʼells poc coneguts o gairebé oblidats; Barcelona, ciudad de novela, de Marisa Sotelo (ed.), que explica el procés pel qual aquesta ciutat es converteix en matèria narrativa en algunes de les obres més representatives de la literatura espanyola de la primera meitat del segle XX, així com en un espai teatral i cinematogràfic de referència. A més, entre dʼaltres llibres de fons, també sʼexposaran a lʼestand les col·leccions completes de Periodismo Activo, Catàlisi i Memoria Artium.

Signatura de llibres (caseta núm. 13, entrada pel carrer OʼDonnell)