El consorci d’universitats europees ED-AFFICHE insta a fer un pas endavant per avançar cap a una titulació europea

Notícia | Institucional | Acadèmic | Internacional
(10/04/2024)

La Comissió Europea ha presentat recentment el projecte per a la creació de títols universitaris europeus. La proposta ha estat contestada pel consorci de sis aliances d’universitats europees ED-AFFICHE, que fa dos anys que treballa amb l’objectiu de facilitar el naixement de les titulacions europees de grau, màster i doctorat. Concretament, ED-AFFICHE demana a la Comissió Europea que dugui a terme una «forta tasca de coordinació» entre els diferents actors i recomana mesures com ara mecanismes de finançament directament vinculats a la creació d’una titulació europea i l’elaboració d’una base de dades amb els obstacles legals que ha d’afrontar la iniciativa.

Notícia | Institucional | Acadèmic | Internacional
10/04/2024

La Comissió Europea ha presentat recentment el projecte per a la creació de títols universitaris europeus. La proposta ha estat contestada pel consorci de sis aliances d’universitats europees ED-AFFICHE, que fa dos anys que treballa amb l’objectiu de facilitar el naixement de les titulacions europees de grau, màster i doctorat. Concretament, ED-AFFICHE demana a la Comissió Europea que dugui a terme una «forta tasca de coordinació» entre els diferents actors i recomana mesures com ara mecanismes de finançament directament vinculats a la creació d’una titulació europea i l’elaboració d’una base de dades amb els obstacles legals que ha d’afrontar la iniciativa.

El consorci ED-AFFICHE recomana integrar la titulació europea en els mecanismes de garantia de la qualitat establerts mitjançant el Procés de Bolonya i l’enfocament europeu; desenvolupar mecanismes de finançament directament vinculats al títol europeu, amb el suport del programa Erasmus+; establir i actualitzar contínuament una base de dades d’obstacles legals, tal com s’ha iniciat des d’ED-AFFICHE; desenvolupar una estratègia específica per millorar la visibilitat dels programes que rebin l’etiqueta europea.

El consorci també demana a la Comissió Europea que doni suport a la continuació i l’ampliació de l’estreta col·laboració iniciada en el marc del mateix ED-AFFICHE i amb altres projectes pilot d’experimentació de titulació europea. ED-AFFICHE insta la Comissió Europea a aprofitar els èxits d’aquests projectes pilot «com a base per ampliar i aprofundir la col·laboració entre els actors clau per fer que la titulació europea sigui una realitat per als estudiants europeus».

ED-AFFICHE és un consorci de cinquanta-una institucions d’educació superior pertanyents a sis aliances d’universitats europees: Una Europa, 4EU+, CHARM-EU (coordinada per la Universitat de Barcelona), Campus Europeu de Ciutats Universitàries EC2U, EU-CONEXUS i Unite!. El consorci ha treballat conjuntament amb els ministeris d’educació superior, agències de garantia de qualitat, estudiants i empresaris. ​A més de la UB, entre les 51 universitats representades pel consorci ED-AFFICHE hi ha els centres espanyols següents: Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Catòlica de València i la Universitat de Salamanca.

Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, ​​ha manifestat: «Estem assistint a la posada en marxa d’una nova manera d’entendre l’educació universitària europea. El grau europeu representa un fort compromís a una construcció europea més sòlida, com va ser el programa Erasmus fa anys. Assistim a un nou impuls de creació europea liderada per les universitats».

​​​​​​​Més informació