Dues facultats de la UB canvien de nom per adaptar-se als nous ensenyaments que imparteixen

El canvi de nom, que entra en vigor aquest curs 2019-2020, va ser aprovat el curs passat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UB i publicat al DOGC el 18 de juliol passat.
El canvi de nom, que entra en vigor aquest curs 2019-2020, va ser aprovat el curs passat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UB i publicat al DOGC el 18 de juliol passat.
Institucional
(14/10/2019)

La Universitat de Barcelona ha canviat la denominació de dues de les seves facultats per adaptar el nom dels centres als nous ensenyaments que imparteixen. Es tracta de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i de la Facultat de Filologia, que passen a dir-se, respectivament, Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals i Facultat de Filologia i Comunicació. Els dos centres han ampliat la seva oferta formativa en els darrers anys amb diversos ensenyaments en lʼàmbit de la comunicació, un sector a lʼalça i en el qual cada cop més apareixen nous perfils professionals. A més dels graus de Comunicació Audiovisual i de Comunicació i Indústries Culturals, o del doble grau de Comunicació Audiovisual i Gestió dʼInformació i Documentació Digital (INFOCOM), aquestes dues facultats disposen dʼuna àmplia oferta de màsters i postgraus adaptada a les noves professions, com el màster de Comunicació Especialitzada, el màster de Gestió de Continguts Digitals o el postgrau de Contingut Social Media.

El canvi de nom, que entra en vigor aquest curs 2019-2020, va ser aprovat el curs passat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UB i publicat al DOGC el 18 de juliol passat.
 

El canvi de nom, que entra en vigor aquest curs 2019-2020, va ser aprovat el curs passat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UB i publicat al DOGC el 18 de juliol passat.
El canvi de nom, que entra en vigor aquest curs 2019-2020, va ser aprovat el curs passat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UB i publicat al DOGC el 18 de juliol passat.
Institucional
14/10/2019

La Universitat de Barcelona ha canviat la denominació de dues de les seves facultats per adaptar el nom dels centres als nous ensenyaments que imparteixen. Es tracta de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i de la Facultat de Filologia, que passen a dir-se, respectivament, Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals i Facultat de Filologia i Comunicació. Els dos centres han ampliat la seva oferta formativa en els darrers anys amb diversos ensenyaments en lʼàmbit de la comunicació, un sector a lʼalça i en el qual cada cop més apareixen nous perfils professionals. A més dels graus de Comunicació Audiovisual i de Comunicació i Indústries Culturals, o del doble grau de Comunicació Audiovisual i Gestió dʼInformació i Documentació Digital (INFOCOM), aquestes dues facultats disposen dʼuna àmplia oferta de màsters i postgraus adaptada a les noves professions, com el màster de Comunicació Especialitzada, el màster de Gestió de Continguts Digitals o el postgrau de Contingut Social Media.

El canvi de nom, que entra en vigor aquest curs 2019-2020, va ser aprovat el curs passat pel Consell de Govern i pel Consell Social de la UB i publicat al DOGC el 18 de juliol passat.
 

 

Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals

Lʼantiga Facultat de Biblioteconomia i Documentació, com a continuadora de lʼantiga Escola Superior de Bibliotecàries creada lʼany 1915 per la Mancomunitat de Catalunya, sʼhavia dedicat tradicionalment a la docència i la recerca en biblioteconomia i documentació. Però des de lʼany 2012 també acull els estudis de Comunicació Audiovisual. «Per aquesta raó era necessari canviar el nom del centre pel de Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals, que identifiqués la totalitat dels estudis que sʼhi fan», explica el degà, Miquel Térmens.

«La incorporació del concepte dʼInformació —en lloc de Biblioteconomia i Documentació— no significa una renúncia a aquestes arrels, sinó més aviat una adaptació al món actual. La biblioteconomia i la documentació continuen sent les bases científiques dʼaquesta àrea, però ara cal reconèixer que el seu objecte de treball sʼha ampliat més enllà del llibre», puntualitza Térmens. Cada cop més, es gestiona informació en forma de dades (textuals, numèriques, sonores o gràfiques), que després es materialitzen en multitud dʼobjectes documentals. Per aquesta raó, des de fa anys es parla de ciències de la informació (information sciences).

Dʼaltra banda, la inclusió de Mitjans Audiovisuals en la denominació de la Facultat identifica que els estudis audiovisuals que sʼhi imparteixen van destinats a formar professionals que treballaran en una multitud de mitjans diferents: cinema, televisió, Internet, etc.


Facultat de Filologia i Comunicació

En el cas de la nova Facultat de Filologia i Comunicació, el canvi de nom es justifica, també, perquè aquesta denominació recull millor el conjunt dʼensenyaments que imparteix el centre, així com les competències associades a aquests ensenyaments i els perfils professionals per als quals es capacita lʼalumnat. «El nou nom palesa lʼaposta decidida per enfortir la tradició amb la modernitat que constitueix el nostre projecte de futur», assegura el degà, Javier Velaza. 

Des del curs 2011-2012, la Facultat imparteix el grau de Comunicació i Indústries Culturals i, des del 2014-2015, el màster de Comunicació Especialitzada. El grau es va posar en funcionament com una proposta pionera i única en lʼàmbit de la formació universitària en matèria comunicativa. Per aquests estudis ja han passat més de 500 alumnes, fet que evidencia que cobreixen una necessitat formativa existent. El grau ofereix als estudiants uns ensenyaments adaptats a lʼespai europeu dʼeducació superior amb un enfocament que incorpora la vessant de les indústries culturals i una vocació professionalitzadora, gràcies a un programa de pràctiques curriculars que vol facilitar lʼaccés dels alumnes al mercat laboral un cop graduats.

Tant el grau com el màster, proporcionen als estudiants les capacitats necessàries per desenvolupar professions relacionades amb els diversos àmbits de la comunicació: des dels més tècnics (realització, so, postproducció, disseny gràfic) fins als més organitzatius (consultor de comunicació, responsable de comunicació institucional o empresarial), passant pels més orientats a la creació de continguts (guionistes, periodistes, reporters gràfics o creadors de continguts web). Velaza es mostra convençut de la necessitat social, «ara més que mai», dels estudis de Filologia que sʼimparteixen, «i que en bona part han obtingut lʼacreditació amb excel·lència de lʼAQU». Amb tot, creu que calia incorporar a la identitat de la Facultat els estudis de Comunicació encetats en els últims anys amb un gran èxit de demanda i dʼimplantació al mercat laboral. 

«La presència dʼaquests estudis a la Facultat ha suposat un elevat nivell de transversalitat en el terreny acadèmic, ja que en la docència hi participen tant docents experts en mitjans de comunicació com professorat de filologia i lingüística, les especialitats dels quals —com la semiòtica, la teoria de la comunicació o lʼexpressió oral i escrita en català i castellà— constitueixen una part essencial del programa», recalca Velaza. El centre sʼha adaptat als requeriments dʼaquests ensenyaments dotant-se de lʼequipament tècnic necessari (material audiovisual, equipament informàtic i programari, sales de postproducció), personal tècnic de suport a la docència, i plans docents que inclouen un ampli programa de pràctiques externes en mitjans de comunicació i productores musicals i audiovisuals.