Dràstic declivi en la biodiversitat de la flora dels camps de cereals a Catalunya

La biodiversitat de la flora dels conreus de cereals s’ha reduït dràsticament a Catalunya d’ençà dels anys cinquanta fins a l’actualitat.
La biodiversitat de la flora dels conreus de cereals s’ha reduït dràsticament a Catalunya d’ençà dels anys cinquanta fins a l’actualitat.
Recerca
(17/03/2016)

La biodiversitat de la flora dels conreus de cereals sʼha reduït dràsticament a Catalunya dʼençà dels anys cinquanta fins a lʼactualitat, segons un estudi publicat a la revista Agriculture, Ecosystems & Environment que signen els professors Lourdes Chamorro, Ramon Maria Masalles i Francesc Xavier Sans, del Departament de Biologia Vegetal i de lʼInstitut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio).

La biodiversitat de la flora dels conreus de cereals s’ha reduït dràsticament a Catalunya d’ençà dels anys cinquanta fins a l’actualitat.
La biodiversitat de la flora dels conreus de cereals s’ha reduït dràsticament a Catalunya d’ençà dels anys cinquanta fins a l’actualitat.
Recerca
17/03/2016

La biodiversitat de la flora dels conreus de cereals sʼha reduït dràsticament a Catalunya dʼençà dels anys cinquanta fins a lʼactualitat, segons un estudi publicat a la revista Agriculture, Ecosystems & Environment que signen els professors Lourdes Chamorro, Ramon Maria Masalles i Francesc Xavier Sans, del Departament de Biologia Vegetal i de lʼInstitut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio).

Lʼarticle científic, que té com a primera autora la professora Lourdes Chamorro, estima que la intensificació agrícola ha provocat una reducció de vora un 50 % de la riquesa i dʼun 70 % en lʼabundància de les anomenades males herbes (flora arvense) respectivament. Aquesta disminució ha estat especialment dramàtica en les espècies més rares i en aquelles que són pròpies dels sembrats (espècies segetals), amb unes pèrdues de fins al 87 %. Es calcula que a la majoria de camps de cereals actuals han desaparegut al voltant dʼun centenar dʼespècies, una trentena de les quals eren pròpies dels sembrats. Fins i tot, algunes dʼaquestes espècies eren freqüents fa mig segle, com ara la vacària (Vaccaria hispanica), la niella (Agrostema githago) o el gallaret (Papaver dubium).

 

Segons les conclusions, les pràctiques agrícoles més intenses de les cinc últimes dècades també han afectat negativament les espècies de flora dʼinterès per a les aus, els insectes pol·linitzadors i altres invertebrats. La comparació de dades entre cultius convencionals i ecològics demostra que la gestió agrícola que segueix pràctiques ecològiques no només ajuda a la recuperació de la biodiversitat de la flora dels conreus, sinó que també fa augmentar les espècies rares i aquelles que són útils per a la fauna.

 

«Malgrat això, sembla difícil recuperar els valors més elevats de biodiversitat vegetal observats als conreus de Catalunya abans de la intensificació de lʼagricultura», conclouen aquests experts, que pertanyen al Grup de Recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles de la UB, dirigit pel Dr. Francesc Xavier Sans.

 

Referència de lʼarticle:

 

Chamorro, L.; Masalles, R. M. ; Sans, F. X. «Arable weed decline in Northeast Spain: Does organic farming recover functional biodiversity?» Agriculture, Ecosystems & Environment, 2016. Doi:10.1016/j.agee.2015.11.027