Dos centres de la UB creen una nova plataforma de neurotoxicologia i assaig de fàrmacs basats en cèl·lules mare humanes

Equip del Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades de la UB (Creatio)
Equip del Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades de la UB (Creatio)
Recerca
(07/05/2019)

El Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (Creatio) i el Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX) mitjançant la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB), entitats de la Universitat de Barcelona amb segell Tecnio, han creat la plataforma Avantdrug. La nova plataforma ofereix serveis a empreses i grups de recerca per dur a terme assajos de neurotoxicitat de fàrmacs i cribratge de fàrmacs in vitro utilitzant neurones obtingudes a partir de cèl·lules humanes pluripotents (HPSC).

Equip del Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades de la UB (Creatio)
Equip del Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades de la UB (Creatio)
Recerca
07/05/2019

El Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (Creatio) i el Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX) mitjançant la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB), entitats de la Universitat de Barcelona amb segell Tecnio, han creat la plataforma Avantdrug. La nova plataforma ofereix serveis a empreses i grups de recerca per dur a terme assajos de neurotoxicitat de fàrmacs i cribratge de fàrmacs in vitro utilitzant neurones obtingudes a partir de cèl·lules humanes pluripotents (HPSC).

Avantdrug és lʼúnica plataforma dʼaquestes característiques a lʼEstat espanyol i lʼúnica que ofereix assajos basats en sistemes in vitro de neurones humanes diferenciades a partir de cèl·lules mare pluripotents per determinar canvis fenotípics i fisiològics quan sʼexposen a les substàncies o productes en estudi. 

Actualment, els estudis neurotoxicològics de fàrmacs i de rastreig de nous medicaments es duen a terme amb models que presenten deficiències a lʼhora dʼextrapolar els resultats a lʼésser humà. Les tècniques de diferenciació de cèl·lules mare a neurones sʼhan testat més de 360 vegades amb una eficiència superior al 86 %. Només quatre empreses a escala europea ofereixen aquest servei i només una dʼaquestes treballa amb cèl·lules humanes no immortalitzades.

«Un dels avantatges principals dʼutilitzar cèl·lules mare és que els resultats són més fiables perquè són dʼorigen humà», explica Josep M. Canals, investigador responsable de Creatio i membre de lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro). «Dʼaltra banda —continua lʼinvestigador—, les proves amb cèl·lules mare humanes permeten deixar dʼutilitzar animals per a aquest propòsit, tal com està promovent la Unió Europea».

Pel que fa al valor que aporta Avantdrug, Àngel Menargues, cap de la UTOX-PCB/CERETOX, explica: «Les proves de seguretat in vitro i in vivo i les noves normatives fan que els programes dʼavaluació clàssics incloguin, cada vegada més, proves i mesures més acurades i fiables per tal de quantificar correctament lʼefecte neurotoxicològic de nous candidats farmacològics. Això facilita que seʼn pugui garantir la seguretat i que es faci una predicció òptima dels possibles efectes en humans que permeti incrementar lʼèxit del desenvolupament clínic. Aquesta nova plataforma reforça el servei en neurotoxicologia pel fet que combina les nostres tecnologies i capacitats».

La plataforma també ofereix la possibilitat de fer proves en models in vitro de malalties neurodegeneratives, com ara Parkinson i Huntington, que han estat desenvolupats per investigadors de la UB, així com estudis in vitro i in vivo realitzats sota normatives de bones pràctiques de laboratori.