Distinció de lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya a la Facultat de Dret

El degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons, va recollir la distinció.
El degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons, va recollir la distinció.
Acadèmic
(28/11/2019)

LʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha concedit enguany a la Facultat de Dret una de les distincions que anualment atorga a persones i entitats la tasca de les quals hagi tingut una repercussió singular en lʼactivitat de lʼISPC.

El degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons, va recollir la distinció.
El degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons, va recollir la distinció.
Acadèmic
28/11/2019

LʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha concedit enguany a la Facultat de Dret una de les distincions que anualment atorga a persones i entitats la tasca de les quals hagi tingut una repercussió singular en lʼactivitat de lʼISPC.

La distinció, que sʼha atorgat en el marc de la inauguració oficial del curs de lʼISPC, ha estat concedida per la col·laboració en lʼàmbit dels estudis universitaris sobre seguretat entre la Universitat de Barcelona i lʼISPC, centre adscrit a la UB. El 2012 es va crear el màster universitari de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia, i el 2014 es va crear i desenvolupar el grau de Seguretat. Entre les motivacions del premi, es destaca que la col·laboració sʼha caracteritzat en tot moment per un alt nivell de professionalitat, eficàcia i eficiència, la qual cosa ha permès tirar endavant lʼobjectiu dʼimpulsar i estructurar el coneixement en seguretat de nivell universitari. Enguany lʼISPC ha atorgat setze distincions, dues a títol col·lectiu i catorze a títol individual.