Tret de sortida als primers cursos dʼEls Juliols

Els Juliols celebren la vintena edició.
Els Juliols celebren la vintena edició.
Acadèmic
(04/07/2016)

Avui es posen en marxa Els Juliols, els cursos dʼestiu de la Universitat de Barcelona, que enguany ofereixen una cinquantena de cursos d'una gran varietat temàtica i estructurats en quatre grans àmbits: Arts i humanitats, Ciències socials, Recursos i estratègies, i Ciències naturals i de la salut. La inauguració d'Els Juliols, presidida pel rector, Dídac Ramírez, ha tingut lloc aquest matí a la seu de Gas Natural Fenosa, coincidint amb lʼinici del curs Energía, economía y sociedad: modelos económicos, autoconsumo y pobreza energética. Han assistit a l'acte Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona i director del curs, i Martí Solà, director general de la Fundació Gas Natural Fenosa.

Els Juliols celebren la vintena edició.
Els Juliols celebren la vintena edició.
Acadèmic
04/07/2016

Avui es posen en marxa Els Juliols, els cursos dʼestiu de la Universitat de Barcelona, que enguany ofereixen una cinquantena de cursos d'una gran varietat temàtica i estructurats en quatre grans àmbits: Arts i humanitats, Ciències socials, Recursos i estratègies, i Ciències naturals i de la salut. La inauguració d'Els Juliols, presidida pel rector, Dídac Ramírez, ha tingut lloc aquest matí a la seu de Gas Natural Fenosa, coincidint amb lʼinici del curs Energía, economía y sociedad: modelos económicos, autoconsumo y pobreza energética. Han assistit a l'acte Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona i director del curs, i Martí Solà, director general de la Fundació Gas Natural Fenosa.

 

Cursos de tots els àmbits

En les properes setmanes, sʼimpartiran cursos sobre temàtiques molt diverses, que tractaran, per exemple, sobre les xarxes socials, la rumba catalana, el jazz, la fonètica forense, la nanotecnologia, les malalties neurodegeneratives, o lʼemergència a lʼÀfrica subsahariana, entre d'altres. 

Lʼestudi de la veu en els processos judicials
Cada cop és més habitual, i fins i tot necessari, que l'anàlisi exhaustiva de la veu es tingui en compte en processos judicials, per saber, per exemple, si dues mostres sonores contenen veus que es poden atribuir al mateix parlant o si cal descartar aquesta possibilitat. El curs Fonètica forense, lʼestudi de la veu a judici dóna a conèixer una de les aplicacions més interessants i desconegudes de la fonètica: la fonètica forense o fonètica judicial.

La importància de les xarxes socials per a la professionalització
Les xarxes socials sʼhan convertit en eines clau de les organitzacions, tant pel seu paper com a eina de comunicació i de creativitat i innovació com per la seva transformació en vehicles dʼintercanvi professional. Aquest curs mostra les xarxes més utilitzades i la seva repercussió en lʼàmbit de lʼocupació.

Una mirada crítica a la realitat subsahariana
En la darrera dècada sʼhan produït dues grans convulsions en relació amb la realitat africana. Dʼuna banda, el continent sembla haver experimentat notables transformacions econòmiques, polítiques i socials que han derivat cap a un nou discurs «afrooptimista». I de lʼaltra, la consolidació de països emergents (Xina, Índia, Brasil) ha generat un nou context mundial amb conseqüències directes al continent africà. La emergencia del África subsahariana en un mundo multipolar té per objectiu analitzar les implicacions dels dos fenòmens en la realitat africana, i explorar els reptes socioeconòmics, sociopolítics i sociodemogràfics dʼaquest continent. 

La rumba catalana
Els Juliols ofereixen el primer curs universitari que aborda el fenomen de la rumba catalana i reuneix els principals experts en la matèria, després que el Parlament de Catalunya la reconegués com a música popular i tradicional catalana, i que fos candidata a ser patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. El curs tracta el problema de la definició i els orígens de la rumba catalana, un moviment sociomusical únic i genuí desenvolupat durant el segle XX a Catalunya. Així mateix, recorre la història sonora d'aquest gènere i la seva connexió amb altres músiques, i aprofundeix en la figura de Peret, la relació entre gitanos i rumba, o la seva ambivalència històrica en lʼàmbit del patrimoni cultural.

El jazz: més que una música
El jazz és un estil musical que ha evolucionat ràpidament, i que s'ha integrat no només en les col·leccions personals dels oients, sinó en els mitjans de comunicació, en pel·lícules o en publicitat. El curs El jazz: més que una música repassa els principals subestils del jazz i la història dʼaquest gènere musical, tant a Catalunya com a Europa.

Les relacions artístiques i culturals entre Llull, Gaudí i Dalí
De Llull a Gaudí i Dalí analitza el rerefons comú que tenen les obres i reflexions dʼaquestes tres figures cabdals de la cultura catalana, i la manera com els uns assumeixen lʼobra dels altres. El retorn al món medieval, la manera dʼentrellaçar lʼarquitectura i lʼart amb les lleis de la natura, o la influència del wagnerianisme són elements moltes vegades soterrats però que permeten comprendre les complicitats entre alguns autors capdavanters de la cultura del segle XX.

Els reptes que les TIC plantegen en el transport de viatgers
Des de fa més dʼun any, en pràcticament tots els països europeus ―i també en països dʼaltres continents―, el transport urbà en vehicles de turisme amb conductor és notícia en els mitjans de comunicació per les reiterades protestes dels taxistes en diferents ciutats, però també pel reguitzell de pronunciaments judicials que sʼhan anat produint, no sempre en un sentit favorable a les pretensions dels professionals del taxi. El curs Taxi i apps analitza qüestions com ara la regulació en lʼactivitat del taxi, la intervenció pública en la fixació de la tarifa, les apps en el sector del taxi, les TIC com a element de canvis normatius o les problemàtiques del sector en àmbits no metropolitans, entre d'altres.

Oportunitats i repercussions de la nanotecnologia
És indubtable que la nanotecnologia, que opera en escales de milionèsimes de mil·límetre, ja no és el futur, sinó que es desenvolupa en el present: ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia que es troben disponibles al mercat per a un ampli ventall dʼaplicacions. El curs Què vols saber de nanoctenologia? estableix un diàleg global sobre les oportunitats i les repercussions de la nanotecnologia i aborda aspectes ètics i filosòfics sobre algunes de les implicacions de les nanotecnologies.

Què són i què representen les malalties neurodegeneratives?
Els darrers anys, sʼhan dedicat molts esforços a estudiar tot un grup de malalties neurodegeneratives i a investigar-ne possibles teràpies, tant pal·liatives com curatives, per tractar-les. Lʼobjectiu del curs Malalties neurodegeneratives: de la biologia a la clínica és explicar, des dʼun punt de vista multidisciplinari, què són i què representen les malalties conformacionals, i descriure detalladament la biologia i la gènesi dʼaquestes malalties, les seves múltiples repercussions fisiològiques i patològiques fins a la clínica actual, i els potencials tractaments futurs.

 

Procés de matriculació

La matrícula es pot formalitzar fins al dia abans que comenci el curs escollit, mitjançant dues vies: de manera presencial, a les secretaries de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB, a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 582), al Centre Cultural El Carme, a Badalona (Francesc Layret, 78-82), i a la Torre de la Creu, a Sant Joan Despí (passeig de Canalies, 14), o mitjançant lʼautomatrícula, a la qual es pot accedir des dʼaquest enllaç. Lʼhorari dʼatenció presencial i telefònica és de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.


Cursos a Barcelona i en altres municipis de Catalunya

La majoria dels cursos tenen lloc a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona. La resta, en funció de les seves característiques, sʼimparteixen als municipis dʼAlella, Badalona, lʼHospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Terrassa, Vilafranca del Penedès, i especialment, a Cornellà del Llobregat, on entre l'11 i el 15 de juliol sʼhi fan quatre cursos en el marc de la vuitena edició de la Universitat dʼEstiu de les Dones