Dídac Ramírez, condecorat per lʼOrde Civil dʼAlfons X el Savi

Dídac Ramírez.
Dídac Ramírez.
Institucional
(24/10/2016)

Lʼexrector de la Universitat de Barcelona Dídac Ramírez ha estat distingit amb la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi, segons publica el BOE dʼaquest dilluns, 24 dʼoctubre. Aquest reconeixement ha estat concedit pel ministre dʼEducació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, amb motiu de la Festa Nacional del 12 dʼoctubre.

Dídac Ramírez.
Dídac Ramírez.
Institucional
24/10/2016

Lʼexrector de la Universitat de Barcelona Dídac Ramírez ha estat distingit amb la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi, segons publica el BOE dʼaquest dilluns, 24 dʼoctubre. Aquest reconeixement ha estat concedit pel ministre dʼEducació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, amb motiu de la Festa Nacional del 12 dʼoctubre.

LʼOrde Civil dʼAlfons X el Savi premia les persones físiques i jurídiques i les entitats que sʼhagin distingit pels mèrits en els camps de lʼeducació, la ciència, la cultura, la docència i la recerca, o que hagin prestat serveis destacats a lʼEstat espanyol o en lʼàmbit internacional.

Dídac Ramírez i Sarrió (Barcelona, 1946) ha ocupat el càrrec de rector de la Universitat de Barcelona durant vuit anys, des del 2008 fins al passat mes de setembre, data en què es va jubilar. Acumula un ampli currículum com a docent i investigador. És catedràtic del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Facultat dʼEconomia i Empresa (1990), i és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (1989) i en Filosofia i Ciències de lʼEducació (1982) per la mateixa Universitat.

Ha ocupat diferents càrrecs acadèmics a la Universitat de Barcelona: vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1984-1989); vicerector dʼEconomia i Administració (1990-1994); delegat de la Universitat a lʼEscola Universitària dʼHostaleria i Turisme (1995-1999); director del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial (2002-2008), i més recentment, rector (2008-2016).

És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. També ha estat nomenat per a càrrecs en institucions públiques i privades. Així, ha estat president de la Societat Catalana de Filosofia (2001-2007), tresorer del Futbol Club Barcelona (2003) i membre del Consell dʼAdministració de la Quinta de Salut lʼAliança (2007).

Ha publicat un gran nombre dʼarticles en revistes i llibres científics, ha dirigit tesis doctorals, ha estat investigador principal en diversos projectes nacionals i europeus, i ha participat en congressos en els camps de lʼeconomia i la filosofia. La seva darrera publicació és el llibre recopilatori Universitat, valors i societat (2012).