Dialogar amb un mateix a través de la realitat virtual modifica la perspectiva dels problemes personals

Escoltar els teus consells a través d’un avatar
Escoltar els teus consells a través d’un avatar
Recerca
(13/10/2015)

La majoria de la gent parla interiorment per ajudar-se a resoldre problemes personals. Un equip de la Universitat de Barcelona ha fet servir la realitat virtual per esbrinar els efectes de dialogar amb un mateix a través de dos avatars (representacions virtuals). Els resultats del treball, publicat a la revista Scientific Reports,del grup Nature, mostren una millora de lʼestat dʼànim dels participants, especialment quan la conversa virtual es manté amb un avatar diferent del participant, en aquest cas amb el cos del Dr. Sigmund Freud. Segons els investigadors, aquest mètode podria servir per ajudar les persones a afrontar problemes personals lleus a partir de modificar la seva perspectiva sobre les qüestions.

Escoltar els teus consells a través d’un avatar
Escoltar els teus consells a través d’un avatar
Recerca
13/10/2015

La majoria de la gent parla interiorment per ajudar-se a resoldre problemes personals. Un equip de la Universitat de Barcelona ha fet servir la realitat virtual per esbrinar els efectes de dialogar amb un mateix a través de dos avatars (representacions virtuals). Els resultats del treball, publicat a la revista Scientific Reports,del grup Nature, mostren una millora de lʼestat dʼànim dels participants, especialment quan la conversa virtual es manté amb un avatar diferent del participant, en aquest cas amb el cos del Dr. Sigmund Freud. Segons els investigadors, aquest mètode podria servir per ajudar les persones a afrontar problemes personals lleus a partir de modificar la seva perspectiva sobre les qüestions.

Lʼestudi ha estat desenvolupat per Sofia Adelaide Osimo, Rodrigo Pizarro, Bernhard Spanlang i Mel Slater, investigadors del Grup de Recerca Entorns Virtuals en Neurociències i Tecnologia Experimental (Event Lab), de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Investigacions recents dʼaquest mateix grup han apuntat que quan ens submergim en un cos diferent del nostre a través de la realitat virtual, canvia la nostra percepció de les coses, el nostre comportament i les actituds. En aquest cas, els investigadors volien esbrinar si la il·lusió dʼhabitar un altre cos permetria adoptar una nova perspectiva i accedir a recursos mentals diferents dels habituals per a la resolució de problemes.  

Per portar a terme lʼestudi, els investigadors van demanar als vint-i-dos participants que pensessin en un problema personal que els agradaria resoldre. A continuació, havien dʼavaluar el seu estat dʼànim i altres indicadors de benestar omplint un qüestionari. La mala relació amb un superior a la feina o lʼenyorança per un amic que havia marxat van ser alguns dels problemes vitals que van plantejar.  

Escoltar els teus consells a través dʼun avatar

En la primera fase de lʼexperiment, els participants se submergien en un cos virtual que sʼassemblava a ells. Aquesta semblança la detectaven quan miraven parts del seu propi cos i també en veureʼn reflectida la imatge en un mirall. A més, el cos es movia en sincronia amb els mateixos moviments del participant. Des del seu avatar, havien dʼexplicar el seu problema a una representació virtual del Dr. Sigmund Freud situada a lʼaltre costat de la sala virtual. Es va triar la figura de Freud després dʼenquestar participants no implicats en lʼestudi sobre quina persona popular triarien per parlar sobre un problema personal.  

En la fase següent de lʼexperiment, el participant se submergia en el cos virtual de Freud. Al seu davant veia lʼavatar que sʼassemblava a ell i escoltava lʼexplicació del problema personal que havia narrat en la primera fase de lʼexperiment. Llavors, com a Freud, podia oferir assessorament per abordar el problema. 

Després, els participants tornaven a lʼavatar del seu propi cos, des del qual veien i escoltaven Freud donant el consell que ells mateixos sʼhavien donat minuts abans. En aquest cas, el to de la veu estava alterat per dissimular que es tractava de la veu del participant. Els participants podien repetir el procediment fins que consideressin que havien arribat a una resolució adequada per al seu problema. 

Una setmana després, es va repetir lʼexperiment, però en comptes de veure Freud, els participants veien una còpia de si mateixos a lʼaltra banda de lʼhabitació virtual. Dʼaquesta manera, la conversa virtual la tenien directament amb si mateixos.

 
Dialogar amb lʼavatar de Freud millora lʼestat dʼànim

Els resultats mostren que lʼestat dʼànim i la felicitat dels participants milloraven en els dos casos, però especialment quan rebien els consells a través del cos de Freud en comparació amb els consells donats per lʼavatar semblant a cada participant. «Sembla que, submergits en la realitat virtual i des de la perspectiva dʼuna altra persona, els participants veuen els problemes des dʼun punt de vista diferent», reflexiona Mel Slater, coordinador de lʼEvent Lab i també investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). 

Aquesta manera virtual de parlar amb un mateix podria servir per ajudar les persones a afrontar problemes menors, com per exemple lʼexcés dʼautocrítica o de vergonya, que, quan no es controlen, poden arribar a convertir-se en malalties més serioses, i derivar fins i tot en depressions. «El nostre mètode podria servir per començar a abordar qüestions incòmodes de la vida de la gent. A més, en un context en què els pacients reben tractaments de salut mental i especialment teràpies verbals molt per sota de les seves necessitats, la realitat virtual podria ser un enfocament útil i barat abans de lʼetapa dʼaccés a la teràpia psicològica», explica Mel Slater.  

Segons lʼinvestigador, aquesta possibilitat és «factible avui en dia gràcies a lʼarribada de nous aparells de realitat virtual immersiva dʼalta qualitat a preus més raonables i a les grans expectatives de creixement dʼaquesta indústria els propers anys». 

Respecte a lʼús dʼaquest mètode per abordar casos més greus, Mel Slater es mostra cautelós. «Cal tenir en compte que en aquest experiment els participants van presentar problemes personals bastant lleus, i que les avaluacions dels resultats van ser només a través de qüestionaris. Es necessiten més estudis per considerar si les qüestions més greus es podrien abordar amb èxit utilitzant aquest mètode», conclou lʼinvestigador.

 

Referència de lʼarticle:

S. Adelaide Osimo, R. Pizarro, B. Spanlang and M. Slater. «Conversations between self and self as Sigmund Freud—A virtual body ownership paradigm for self counselling». Scientific Reports, setembre de 2015. Doi: 10.1038/srep13899