Detecten radiació per sobre del teraelectró-volt al púlsar del Cranc

L'estrella de neutrons (cercle vermell), amb els seus forts camps magnètics (línies blanques), gira al voltant de si mateixa gairebé 30 vegades per segon i injecta electrons energètics a la regió de la galàxia que l'envolta. Les regions verdes i blaves ombrejades representen diferents zones d'acceleració de partícules, des d'on podrien originar-se els fotons detectats. La zona verda es troba propera a la magnetosfera del púlsar, mentre que la zona blava podria arribar fins a 100.000 km del púlsar. Imatge: Patricia Carcelén Marco
L'estrella de neutrons (cercle vermell), amb els seus forts camps magnètics (línies blanques), gira al voltant de si mateixa gairebé 30 vegades per segon i injecta electrons energètics a la regió de la galàxia que l'envolta. Les regions verdes i blaves ombrejades representen diferents zones d'acceleració de partícules, des d'on podrien originar-se els fotons detectats. La zona verda es troba propera a la magnetosfera del púlsar, mentre que la zona blava podria arribar fins a 100.000 km del púlsar. Imatge: Patricia Carcelén Marco
Recerca
(18/01/2016)

Un grup de científics del consorci MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov), en què participa la Universitat de Barcelona, ha identificat la radiació polsant més energètica mai detectada des dʼun objecte estel·lar: el púlsar del Cranc, una petita estrella de neutrons. Les inesperades observacions dʼaquests fotons dʼalta energia qüestionen el nostre coneixement dʼaquestes diminutes estrelles i obren nous reptes a lʼacceleració de partícules en medis extrems. El descobriment, publicat a la revista Astronomy and Astrophysics, ha estat dirigit per investigadors de lʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB, IEEC-UB) i de lʼInstitut de Ciències de lʼEspai (ICE, IEEC-CSIC), centres adscrits a lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya (IEEC).

 

L'estrella de neutrons (cercle vermell), amb els seus forts camps magnètics (línies blanques), gira al voltant de si mateixa gairebé 30 vegades per segon i injecta electrons energètics a la regió de la galàxia que l'envolta. Les regions verdes i blaves ombrejades representen diferents zones d'acceleració de partícules, des d'on podrien originar-se els fotons detectats. La zona verda es troba propera a la magnetosfera del púlsar, mentre que la zona blava podria arribar fins a 100.000 km del púlsar. Imatge: Patricia Carcelén Marco
L'estrella de neutrons (cercle vermell), amb els seus forts camps magnètics (línies blanques), gira al voltant de si mateixa gairebé 30 vegades per segon i injecta electrons energètics a la regió de la galàxia que l'envolta. Les regions verdes i blaves ombrejades representen diferents zones d'acceleració de partícules, des d'on podrien originar-se els fotons detectats. La zona verda es troba propera a la magnetosfera del púlsar, mentre que la zona blava podria arribar fins a 100.000 km del púlsar. Imatge: Patricia Carcelén Marco
Recerca
18/01/2016

Un grup de científics del consorci MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov), en què participa la Universitat de Barcelona, ha identificat la radiació polsant més energètica mai detectada des dʼun objecte estel·lar: el púlsar del Cranc, una petita estrella de neutrons. Les inesperades observacions dʼaquests fotons dʼalta energia qüestionen el nostre coneixement dʼaquestes diminutes estrelles i obren nous reptes a lʼacceleració de partícules en medis extrems. El descobriment, publicat a la revista Astronomy and Astrophysics, ha estat dirigit per investigadors de lʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB, IEEC-UB) i de lʼInstitut de Ciències de lʼEspai (ICE, IEEC-CSIC), centres adscrits a lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya (IEEC).

 

Entre el 2007 i el 2014, l'equip de MAGIC ha fet el seguiment del púlsar del Cranc per tal de mesurar l'energia màxima a la qual emetien els seus fotons polsants. Les últimes observacions han detectat fotons amb energies mil vegades superiors a les observades amb anterioritat. Segons Roberta Zanin, de l'ICCUB (IEEC-UB), «les noves observacions estenen l'espectre del Cranc a energies molt més altes que les esperades, per sobre de les energies TeV —és a dir, cent vegades més energia que el mesurament anterior, fet amb telescopis Cherenov el 2011—, i contradiuen tots els mecanismes que fins ara crèiem que es produïen en les estrelles de neutrons». Encara es desconeix on i com es crea aquesta emissió TeV, que serà difícil de reconciliar amb les teories de plasma estàndard.

 

En el treball també hi ha participat lʼinvestigador Daniel Galindo Fernández, de lʼICCUB (IEEC-UB).

 

Més informació

 

Referència de lʼarticle

S. Ansoldi et al. «Teraelectronvolt pulsed emission from the Crab Pulsar detected by MAGIC». Astronomy and Astrophysics, 11 de gener de 2016. DOI: 10.1051/0004-6361/201526853