Descobertes mutacions del càncer a la zona no explorada del genoma

 
 
Recerca
(10/10/2019)

El càncer està causat per lʼaparició de mutacions en uns pocs gens que afecten el funcionament normal de la cèl·lula i provoquen la transformació tumoral. El tipus de mutació determina lʼevolució del tumor, així com la resposta al tractament amb fàrmacs específics: dʼaquí la necessitat de conèixer les mutacions que causen aquesta transformació.

 
 
Recerca
10/10/2019

El càncer està causat per lʼaparició de mutacions en uns pocs gens que afecten el funcionament normal de la cèl·lula i provoquen la transformació tumoral. El tipus de mutació determina lʼevolució del tumor, així com la resposta al tractament amb fàrmacs específics: dʼaquí la necessitat de conèixer les mutacions que causen aquesta transformació.

Un consorci dʼinvestigadors del Centre de Recerca del Càncer dʼOntario i lʼHospital for Sick Children de Toronto, lʼHospital Clínic-IDIBAPS i la Universitat de Barcelona, i lʼInstitut Universitari dʼOncologia del Principat dʼAstúries (IUOPA) ha aconseguit desxifrar regions prèviament inexplorades del genoma de cèl·lules tumorals. Aquesta anàlisi ha permès identificar dues mutacions diferents en la mateixa posició del genoma, una dʼelles present en la leucèmia limfàtica crònica i altres tumors, i lʼaltra, en més del 50 % de casos d'un tipus de medul·loblastoma.

El desenvolupament dʼuna nova metodologia bioinformàtica ha fet possible lʼanàlisi de cadascuna dʼaquestes mutacions. La recerca, que descriu per primera vegada la rellevància d'aquestes regions inexplorades del genoma en la progressió tumoral, sʼacaba de publicar a la revista Nature.

A diferència de les mutacions conegudes fins ara, que afecten gens que codifiquen proteïnes, les dues mutacions identificades en aquests treballs comprometen un gen molt petit —el U1-snRNA— i que no codifica proteïna. No obstant això, aquest gen contribueix a la maduració de la major part dels gens expressats en la cèl·lula, de manera que les mutacions descobertes tenen un efecte en cascada que altera diferents mecanismes moleculars implicats en l'aparició i progressió del càncer.

En els estudis hi han participat Lincoln Stein, director dʼOncologia Adaptativa de lʼInstitut dʼInvestigació del Càncer dʼOntario; Michael D. Taylor, del Servei de Neurocirurgia Pediàtrica i Biologia del Desenvolupament i Cèl·lules Mare de lʼHospital for Sick Children de Toronto; Elías Campo, director de lʼIDIBAPS, director dʼInvestigació de lʼHospital Clínic i catedràtic dʼAnatomia Patològica de la UB, i Xose S. Puente, investigador de lʼIUOPA i catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat dʼOviedo. Aquesta recerca ha estat possible gràcies al finançament de la Fundació Bancària La Caixa, el CIBERONC i lʼInstitut de Salut Carlos III.

Més informació

 

Referència de l'article:

Shuai, S.; Suzuki, H.; Díaz-Navarro, A.; Nadeu, F.; Kumar, S. A.; Gutiérrez-Fernández, A.; Delgado, J.; Pinyol, M.; López-Otín, C.; Puente, X. S.; Taylor, M. D.; Campo, E., i Stein, L. D. «The U1 spliceosomal RNA is recurrently mutated in multiple cancers». Nature, octubre del 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1651-z