Descoberta una connexió entre el metabolisme de la glucosa i els tumors colorectals

El professor Carlos Sebastián Muñoz, membre de la Facultat de Biologia i l’Institut de Biomedicina (IBUB).
El professor Carlos Sebastián Muñoz, membre de la Facultat de Biologia i l’Institut de Biomedicina (IBUB).
Recerca
(23/03/2022)

A lʼintestí hi ha una població específica de cèl·lules amb un elevat metabolisme glucolític que es comporten com cèl·lules mare i que serien les responsables dʼoriginar i disseminar el càncer colorectal. És una de les principals conclusions de lʼestudi dʼun equip internacional encapçalat pel professor Carlos Sebastián Muñoz, membre de la Facultat de Biologia i lʼInstitut de Biomedicina (IBUB) de la UB, i director del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la Universitat, ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB).

El professor Carlos Sebastián Muñoz, membre de la Facultat de Biologia i l’Institut de Biomedicina (IBUB).
El professor Carlos Sebastián Muñoz, membre de la Facultat de Biologia i l’Institut de Biomedicina (IBUB).
Recerca
23/03/2022

A lʼintestí hi ha una població específica de cèl·lules amb un elevat metabolisme glucolític que es comporten com cèl·lules mare i que serien les responsables dʼoriginar i disseminar el càncer colorectal. És una de les principals conclusions de lʼestudi dʼun equip internacional encapçalat pel professor Carlos Sebastián Muñoz, membre de la Facultat de Biologia i lʼInstitut de Biomedicina (IBUB) de la UB, i director del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la Universitat, ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB).

Els resultats de lʼestudi, publicats a la revista Nature Communications, obren noves vies per dissenyar una nova generació de dianes terapèutiques més efectives contra aquest tipus de tumors, les quals es basarien a bloquejar la reprogramació metabòlica de les cèl·lules descrites.

El càncer colorectal és un dels càncers més freqüents a Espanya, tant en homes com en dones: segons dades de lʼAssociació Espanyola Contra el Càncer (AECC), el 2021 seʼn van diagnosticar 40.000 casos a tot lʼEstat. Malgrat els avenços en el diagnòstic i el tractament, la taxa de mortalitat és encara molt elevada, de manera que és la segona causa de mortalitat per càncer.

«En estudis anteriors, ja vam poder demostrar que el metabolisme de la glucosa té un paper clau en la iniciació de tumors intestinals en models murins de càncer colorectal», explica Carlos Sebastián. «Amb aquest nou estudi, hem descobert que en aquests tumors hi ha una població de cèl·lules que es caracteritzen per tenir un elevat metabolisme de la glucosa (cèl·lules glucolítiques) i que es comporten com cèl·lules mare, és a dir, són pluripotents i tenen la capacitat dʼiniciar un tumor», precisa lʼexpert, que és membre del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UB.

Els resultats revelen que els tumors intestinals són metabòlicament heterogenis i suggereixen que hi hauria una jerarquia per la qual una petita població de cèl·lules altament glucolítiques serien les responsables de la iniciació i disseminació tumoral.

 

Més informació: