Descobert un mecanisme clau per a la formació del teixit adipós marró, que prevé lʼobesitat

L'equip ha descrit un mecanisme que regula la formació correcta del teixit adipós marró mitjançant un procés natural de renovació cel·lular: l’autofàgia.
L'equip ha descrit un mecanisme que regula la formació correcta del teixit adipós marró mitjançant un procés natural de renovació cel·lular: l’autofàgia.
Recerca
(13/09/2022)

Lʼobesitat és un problema creixent de salut global: la seva prevalença sʼha triplicat des de lʼany 1975. Actualment afecta més de 650 milions de persones a tot el món, i a Espanya la pateixen el 28 % dels adults. Aquesta patologia complexa està relacionada amb malalties com ara la diabetis de tipus II, les malalties cardiovasculars, lʼosteoartritis i determinades formes de càncer.

L'equip ha descrit un mecanisme que regula la formació correcta del teixit adipós marró mitjançant un procés natural de renovació cel·lular: l’autofàgia.
L'equip ha descrit un mecanisme que regula la formació correcta del teixit adipós marró mitjançant un procés natural de renovació cel·lular: l’autofàgia.
Recerca
13/09/2022

Lʼobesitat és un problema creixent de salut global: la seva prevalença sʼha triplicat des de lʼany 1975. Actualment afecta més de 650 milions de persones a tot el món, i a Espanya la pateixen el 28 % dels adults. Aquesta patologia complexa està relacionada amb malalties com ara la diabetis de tipus II, les malalties cardiovasculars, lʼosteoartritis i determinades formes de càncer.

De gestionar la reserva de greixos del cos se nʼencarrega el teixit adipós, i nʼhi ha de dos tipus: el teixit adipós blanc, que emmagatzema reserves energètiques en forma de lípids, i el teixit adipós marró, responsable de lʼoxidació de lípids per generar calor.

Ara, un equip ha descrit un mecanisme que regula la formació correcta del teixit adipós marró mitjançant un procés natural de renovació cel·lular: lʼautofàgia. En el treball, publicat a la revista Autophagy, lʼequip constata que la proteïna NCOR1 (reguladora de diversos gens) necessita ser degradada mitjançant lʼautofàgia perquè les cèl·lules del teixit adipós marró es desenvolupin amb normalitat. El treball lʼha dirigit Antonio Zorzano, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, responsable del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de lʼIRB Barcelona i cap de grup del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM).

La proteïna encarregada de marcar lʼNCOR1 per a la seva eliminació és la TP53INP2, que és objecte dʼestudi des de fa anys al Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de lʼIRB Barcelona. Mitjançant models animals de ratolí, els investigadors també han comprovat que un teixit adipós defectuós o insuficient —lʼeliminació de TP53INP2 provoca un error en la degracació de lʼNCOR1— sʼassocia amb nivells més elevats dʼobesitat.

«Hi ha una correlació clara entre uns nivells baixos de teixit adipós marró i obesitat, però encara no sabem si lʼobesitat és la causa o la conseqüència. El nostre descobriment obre la via per intervenir en els processos dʼautofàgia per reforçar aquest teixit adipós marró i així prevenir o tractar lʼobesitat i altres malalties metabòliques associades», explica Zorzano.

Lʼautofàgia com a eina de regulació

Lʼautofàgia és un procés natural de degradació de components cel·lulars. Inicialment es creia que responia principalment a tasques de neteja dʼelements cel·lulars danyats o envellits, però ja fa uns anys que lʼevidència científica lʼassenyala com un element clau de la regulació de les funcions cel·lulars atès que elimina determinades proteïnes que exerceixen funcions determinades.

El nou estudi relaciona lʼautofàgia i lʼobesitat a través del desenvolupament de teixit adipós marró. «En un treball anterior també havíem observat que la proteïna TP53INP2 té lʼefecte contrari en la formació del teixit adipós blanc (és a dir, en reprimeix la formació). Això converteix aquesta proteïna en una aliada per a una gestió més saludable dels greixos, ja que alhora en promou l'oxidació i n'evita l'acumulació», explica Alba Sabaté, investigadora postdoctoral del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de l'IRB Barcelona i primera autora de lʼestudi.

Lʼestudi sʼha dut a terme en col·laboració amb grups de recerca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron (VHIR) i la Universitat de Cambridge (Regne Unit), entre altres institucions.

 

Article de referència:

Sabaté Pérez, A.; Romero, M.; Sánchez Fernández de Landa, P.; Carobbio, S.; Mouratidis, M.; Sala, D.; Engel, P.; Villena, J. A.; Virtue, S.; Vidal Puig, A.; Palacín, M.; Testar, X.; Zorzano, A. «Autophagy-mediated NCOR1 degradation is required for brown fat maturation and thermogenesis». Autophagy, agost de 2022. DOI: 10.1080/15548627.2022.2111081