La Universitat de Barcelona s’adhereix a la Declaració de Barcelona sobre informació de recerca en obert

La UB s'ha sumat a la Declaració de Barcelona.
La UB s'ha sumat a la Declaració de Barcelona.
Notícia | Institucional
(16/04/2024)
La Universitat de Barcelona (UB) s’ha adherit a la Declaració de Barcelona sobre informació de recerca en obert que s’ha fet pública avui, 16 d’abril de 2024. Més de trenta organitzacions de l’ecosistema científic europeu s’han compromès a fer de la transparència de la informació sobre la comunicació de la recerca la norma que guiï les institucions.
La UB s'ha sumat a la Declaració de Barcelona.
La UB s'ha sumat a la Declaració de Barcelona.
Notícia | Institucional
16/04/2024
La Universitat de Barcelona (UB) s’ha adherit a la Declaració de Barcelona sobre informació de recerca en obert que s’ha fet pública avui, 16 d’abril de 2024. Més de trenta organitzacions de l’ecosistema científic europeu s’han compromès a fer de la transparència de la informació sobre la comunicació de la recerca la norma que guiï les institucions.

S'entén com a informació de recerca tota la informació relacionada amb la comunicació de la recerca, com ara els títols, els resums, les referències, la informació sobre l’autoria, l’afiliació, etc., però també els instruments o la informació utilitzats per dur a terme la recerca, el finançament o les ajudes d’aquesta i les organitzacions que també hi han participat. 

Tots els signataris de la declaració comparteixen que cal implantar canvis fonamentals en la manera que la informació de la recerca que es fa servir i es produeix. Massa sovint la presa de decisions en ciència es basa en informació de recerca que no està en obert. Les errades, les bretxes i els biaixos en informació de recerca que no està en obert generen indicadors i anàlisis poc transparents i que generen dificultats a l’hora de reproduir-los. 


 

Tots els signataris de la declaració comparteixen que cal implantar canvis fonamentals en la manera que la informació de la recerca que es fa servir i es produeix.

La informació de recerca oberta permet que les decisions de política científica es basin en evidències transparents i dades inclusives. Afavoreix que la informació usada en les avaluacions de recerca sigui accessible i la puguin auditar els que estan sent avaluats. Així mateix, possibilita que el moviment global cap a la ciència en obert es fonamenti en informació oberta i transparent. 

Els compromisos de la Declaració de Barcelona són els següents: 

  • La informació sobre la recerca que es produeixi i utilitzi ha de ser per defecte en obert. 

  • S’ha de treballar amb serveis i sistemes que donin suport a la informació de recerca en obert. 

  • S’ha de donar suport a la sostenibilitat d’infraestructures per a la informació de recerca en obert. 

  • S’han d’impulsar accions de suport col·lectiu per accelerar la transició a la informació de recerca en obert. 

A més de la UB, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears, el Consorci Superior d’Investigacions Científiques i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)  s’han sumat a la Declaració de Barcelona.