David Vallespín, nou vicerector dʼEstructures i Governança

El rector Dídac Ramírez ha nomenat David Vallespín vicerector d’Estructures i Governança.
El rector Dídac Ramírez ha nomenat David Vallespín vicerector d’Estructures i Governança.
Institucional
(23/10/2015)

El rector Dídac Ramírez ha nomenat David Vallespín, fins ara delegat del rector per a la governança, la reforma de lʼEstatut i els assumptes jurídics, vicerector dʼEstructures i Governança. La presa de possessió ha tingut lloc avui a la sala de juntes de Rectorat. Catedràtic de Dret Processal, David Vallespín Pérez ha conduït des de lʼinici el procés per a la reforma de les estructures de la Universitat de Barcelona, com a president de la Comissió Claustral Tècnica sobre la Reforma de lʼEstatut, secretari del Grup Claustral Futur UB, i coordinador del subgrup sobre Governança Universitària. Des del nou vicerectorat, portarà a terme les funcions que es derivin de la responsabilitat de la reforma dʼestructures acadèmiques, la coordinació i compatibilitat de la reforma amb lʼorganització administrativa, i les corresponents a la gestió pressupostària de les partides econòmiques vinculades a la reforma.

El rector Dídac Ramírez ha nomenat David Vallespín vicerector d’Estructures i Governança.
El rector Dídac Ramírez ha nomenat David Vallespín vicerector d’Estructures i Governança.
Institucional
23/10/2015

El rector Dídac Ramírez ha nomenat David Vallespín, fins ara delegat del rector per a la governança, la reforma de lʼEstatut i els assumptes jurídics, vicerector dʼEstructures i Governança. La presa de possessió ha tingut lloc avui a la sala de juntes de Rectorat. Catedràtic de Dret Processal, David Vallespín Pérez ha conduït des de lʼinici el procés per a la reforma de les estructures de la Universitat de Barcelona, com a president de la Comissió Claustral Tècnica sobre la Reforma de lʼEstatut, secretari del Grup Claustral Futur UB, i coordinador del subgrup sobre Governança Universitària. Des del nou vicerectorat, portarà a terme les funcions que es derivin de la responsabilitat de la reforma dʼestructures acadèmiques, la coordinació i compatibilitat de la reforma amb lʼorganització administrativa, i les corresponents a la gestió pressupostària de les partides econòmiques vinculades a la reforma.

Al llarg de la seva trajectòria professional, Vallespín ha estat secretari del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, ha dut a terme diferents estades de recerca i formació a les universitats de Bolonya, Milà, Florència, Brussel·les i Gant, i manté un estret contacte amb universitats del Brasil i Xile. És autor de més d'una dotzena de monografies jurídiques, entre les quals destaquen Aspectos penales y procesales de los delitos contra la seguridad vial; Asesoramiento y praxis judicial del divorcio contencioso; Litigació civil, obra de referència per als estudiants de la Universitat de Barcelona que cursen el màster d'Accés a l'Advocacia, i Juicio verbal: teoría y práctica. També ha publicat articles científics en prestigioses revistes especialitzades dʼàmbit nacional i internacional. Les seves principals línies de recerca se centren en les autonomies polítiques territorials i la seva repercussió en la justícia, la influència de la Constitució al procés, la connexió penal davant del tribunal del jurat, el govern del poder judicial, la violència de gènere, la seguretat viària, i el dret processal internacional.

És membre, entre dʼaltres, de l'Institut Iberoamericà de Dret Processal i del Col·legi d'Advocats de Barcelona.