David Gallardo Pujol, nou secretari general de lʼAssociació Europea dʼAvaluació Psicològica

David Gallardo-Pujol.
David Gallardo-Pujol.
Recerca
(12/01/2017)

David Gallardo Pujol, professor lector del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, ha estat nomenat secretari general de lʼAssociació Europea d'Avaluació Psicològica (EAPA). Aquest nomenament el converteix, a partir dʼara, en el responsable de tots els treballs administratius de l'EAPA. Entre les funcions principals que li són assignades hi ha la dʼexpedir certificacions, responsabilitzar-se de la custòdia dels documents de l'Associació i assegurar la presentació d'informes sobre les designacions del Comitè Executiu, les assemblees generals i els informes i balanços pressupostaris.

David Gallardo-Pujol.
David Gallardo-Pujol.
Recerca
12/01/2017

David Gallardo Pujol, professor lector del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, ha estat nomenat secretari general de lʼAssociació Europea d'Avaluació Psicològica (EAPA). Aquest nomenament el converteix, a partir dʼara, en el responsable de tots els treballs administratius de l'EAPA. Entre les funcions principals que li són assignades hi ha la dʼexpedir certificacions, responsabilitzar-se de la custòdia dels documents de l'Associació i assegurar la presentació d'informes sobre les designacions del Comitè Executiu, les assemblees generals i els informes i balanços pressupostaris.

LʼEAPA té per objectius augmentar l'interès científic de l'avaluació psicològica; millorar-ne l'estudi, les teories i la pràctica; promoure l'avaluació psicològica entre joves científics i professionals, i crear oportunitats per a l'intercanvi científic en relació amb l'avaluació psicològica. Més específicament, lʼAssociació vetlla per intensificar els intercanvis entre acadèmics europeus i entre Europa i la resta del món en matèria d'avaluació psicològica. Així mateix, lʼEAPA, juntament amb lʼAssociació Internacional de Psicologia Aplicada (IAAP), edita la revista de referència European Journal of Psychological Assessment, de la qual Gallardo nʼés editor associat. Finalment, lʼAssociació organitza cada dos anys la Conferència Europea dʼAvaluació Psicològica, que enguany tindrà lloc a Lisboa, del 5 al 8 de juliol.

El professor David Gallardo Pujol coordina el Grup de Recerca Consolidat Structural Equation Modeling and Item Response Theory i és autor de més de trenta-cinc articles científics en revistes indexades. Els seus interessos de recerca se centren en la interacció entre factors personals (genètics o de personalitat) i factors ambientals (socials, situacionals o del desenvolupament) a l'hora de determinar factors específics. Treballa especialment en la millora de la mesura psicològica, fonamentalment de la personalitat, però també ha estudiat aspectes relacionats amb el comportament antisocial i la victimització.