David Bondia lidera tres projectes de Solidaritat UB en defensa dels drets humans a Espanya i a la riba sud de la Mediterrània

Bondia està també d’actualitat aquests dies perquè es presenta com a candidat a síndic de greuges de Barcelona.
Bondia està també d’actualitat aquests dies perquè es presenta com a candidat a síndic de greuges de Barcelona.
Institucional
(17/03/2016)

La Fundació Solidaritat UB desenvoluparà al llarg dʼaquest any tres iniciatives que aprofundeixen en la línia de treball de divulgació i sensibilització sobre drets humans. Aquestes accions es concreten en la posada en marxa de la segona fase del projecte Defensar a qui Defensa, el primer observatori estatal sobre la vulneració dels drets humans; lʼorganització a la Universitat Mohamed I dʼOujda (capital de la regió Oriental del Marroc) dʼun curs oficial dʼavaluació de les polítiques públiques al Marroc des dʼuna perspectiva de gènere i drets humans, i lʼelaboració de quatre informes sobre lʼestat dels drets humans al Magrib. La direcció acadèmica dels tres projectes és a càrrec del professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona David Bondia, membre del patronat de Solidaritat UB i president de lʼInstitut de Drets Humans de Catalunya. Bondia està també dʼactualitat perquè presenta candidatura a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que, per primer cop, obre el procés a la participació de la ciutadania per designar aquesta figura de defensa dels drets humans.

Bondia està també d’actualitat aquests dies perquè es presenta com a candidat a síndic de greuges de Barcelona.
Bondia està també d’actualitat aquests dies perquè es presenta com a candidat a síndic de greuges de Barcelona.
Institucional
17/03/2016

La Fundació Solidaritat UB desenvoluparà al llarg dʼaquest any tres iniciatives que aprofundeixen en la línia de treball de divulgació i sensibilització sobre drets humans. Aquestes accions es concreten en la posada en marxa de la segona fase del projecte Defensar a qui Defensa, el primer observatori estatal sobre la vulneració dels drets humans; lʼorganització a la Universitat Mohamed I dʼOujda (capital de la regió Oriental del Marroc) dʼun curs oficial dʼavaluació de les polítiques públiques al Marroc des dʼuna perspectiva de gènere i drets humans, i lʼelaboració de quatre informes sobre lʼestat dels drets humans al Magrib. La direcció acadèmica dels tres projectes és a càrrec del professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona David Bondia, membre del patronat de Solidaritat UB i president de lʼInstitut de Drets Humans de Catalunya. Bondia està també dʼactualitat perquè presenta candidatura a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que, per primer cop, obre el procés a la participació de la ciutadania per designar aquesta figura de defensa dels drets humans.

Amb el finançament de lʼAjuntament de Barcelona, i en col·laboració amb NOVACT - Institut Internacional per a lʼAcció no Violenta i lʼInstitut de Drets Humans de Catalunya, Solidaritat UB posa en marxa el projecte Defensar a qui Defensa. Suport als Defensors/es de Drets Humans. Es tracta de la segona fase del projecte Defensar a qui Defensa, que es va engegar el 2014 i va finalitzar lʼoctubre del 2015, finançat pels fons EEA Grants, dotats pels governs noruec, islandès i de Liechtenstein per afavorir la democràcia a Europa. Es dóna així continuïtat al treball iniciat en la primera fase, que va permetre articular propostes formatives i de recerca en relació amb els retrocessos que han suposat en matèria de llibertats civils lleis aprovades els darrers anys, com ara la Llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a Llei mordassa.

Dʼaltra banda, sʼacaba dʼaprovar com a curs oficial de la Universitat Mohamed I dʼOujda el curs Avaluació de les polítiques públiques des dʼuna perspectiva de gènere i un enfocament de drets humans, que ja sʼhavia impartit a la Universitat de Barcelona com a curs dʼextensió universitària. Està finançat per lʼAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en el marc dʼun projecte més ampli de la Fundació Món-3 sobre el desplegament de polítiques públiques a escala municipal al Marroc que ofereixin millors oportunitats a les dones, als joves i als infants. Suposa, a més, el primer pas per posar en marxa una proposta formativa de més abast per promoure lʼavaluació de les polítiques públiques al Marroc, un dels objectius prioritaris fixats en la Iniciativa nacional per al desenvolupament humà (INDH), desplegada per lʼEstat marroquí a partir del 2005. El curs, reconegut per la Universitat de Barcelona i la Universitat Mohamed I, es desenvolupa sota els auspicis del Consell Regional Oriental, amb el cofinançament de lʼObservatori Nacional del Desenvolupament Humà —lʼinstrument de seguiment i avaluació de la INDH— i la col·laboració de lʼAssociació Nacional dʼAvaluació del Marroc.

Finalment, en el marc dʼun projecte finançat per la Unió Europea a NOVACT, es va adjudicar a Solidaritat UB lʼelaboració de quatre informes sobre lʼestat dels drets humans als quatre països del Magrib: Marroc, Algèria, Tunísia i Mauritània. En aquests informes, tot just enllestits, hi han participat organitzacions en defensa dels drets humans i prestigiosos acadèmics dels quatre països implicats.

David Bondia és el director acadèmic dʼaquests tres projectes de Solidaritat UB. Bondia és professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona, on imparteix cursos de Dret i Ciències Polítiques per a estudiants universitaris de grau, així com programes de màster i postgrau. Igualment, exerceix de professor convidat a diverses universitats dʼEuropa, Amèrica, Àfrica i Àsia. Les seves línies de recerca se centren en la protecció internacional dels drets humans, la jurisdicció penal internacional i el règim jurídic dels actes unilaterals dels estats.

Des dels seus inicis (1998), va estar vinculat a la redacció i aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ha participat en grups de treball i ha assessorat síndics locals així com el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya. També és membre del grup de treball sobre Israel i Palestina de la Xarxa Euromediterrània de Drets Humans. Ha participat en missions de juristes als territoris palestins ocupats. Actualment, Bondia és el president de lʼInstitut de Drets Humans de Catalunya.