Quatre instituts de recerca de la UB, unitats dʼexcel·lència María de Maeztu

 
 
Recerca
(08/11/2022)

Divendres passat, 4 de novembre, el Ministeri de Ciència i Innovació va fer pública la resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de les acreditacions i les ajudes públiques de centres dʼexcel·lència Severo Ochoa i dʼunitats d'excel·lència María de Maeztu. Quatre instituts de recerca de la Universitat de Barcelona, dels nou que sʼhan reconegut a tot lʼEstat, han obtingut el segell María de Maeztu, distinció que els  representarà 8 milions dʼeuros i 20 contractes predoctorals. Són lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro), lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC), lʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) i el Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP), aquest darrer compartit amb la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona. 

 
 
Recerca
08/11/2022

Divendres passat, 4 de novembre, el Ministeri de Ciència i Innovació va fer pública la resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de les acreditacions i les ajudes públiques de centres dʼexcel·lència Severo Ochoa i dʼunitats d'excel·lència María de Maeztu. Quatre instituts de recerca de la Universitat de Barcelona, dels nou que sʼhan reconegut a tot lʼEstat, han obtingut el segell María de Maeztu, distinció que els  representarà 8 milions dʼeuros i 20 contractes predoctorals. Són lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro), lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC), lʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) i el Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP), aquest darrer compartit amb la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona. 

El vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, Jordi García Fernández, ho ha valorat positivament: «Quatre unitats dʼexcel·lència María de Maeztu de les nou que sʼhan concedit a lʼEstat són de la UB. Aquesta fita és possible gràcies a lʼesforç constant i incansable del personal docent i investigador de la UB. Es demostra, una vegada més, la transversalitat de la recerca de la UB, que excel·leix en tots els àmbits».

Institut de Neurociències és pioner en la recerca internacional en neurociència, i és un dels pocs instituts del món que investiga el cervell a tots els nivells. Incorpora grups de recerca en neurobiologia, neurofarmacologia, fisiopatologia, neurologia, psiquiatria, psicologia clínica, neuropsicobiologia i neurociències cognitives, i agrupa més de 450 investigadors.

Institut de Química Teòrica i Computacional és un institut de recerca propi de la Universitat de Barcelona, constituït lʼany 2007 com a continuació del Centre de Recerca en Química Teòrica (CeRQT), creat el 1997. Es dedica a la recerca en el camp de la química computacional, tant pel que fa al desenvolupament de mètodes de càlcul com a lʼaplicació a lʼestudi de sistemes en diferents àmbits: energia-catàlisi, nanodispositius magnètics i electrònics, o sistemes bioquímics. El formen més de 90 investigadors.

LʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària va néixer amb lʼobjectiu de donar resposta a les demandes i les necessitats de la societat actual en recerca, formació i prestació de serveis en els sectors relacionats amb la indústria agroalimentària. Els investigadors són experts en diverses especialitats de la nutrició, lʼanàlisi i el control dels aliments, en seguretat alimentària i en lʼestudi de les repercussions socials i econòmiques de lʼalimentació.

La creació del Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP) és el resultat de la col·laboració entre diversos grups universitaris de filosofia analítica de Catalunya. La missió del BIAP és continuar i enfortir les connexions de col·laboració entre els grups de recerca que en són membres, i acollir futurs projectes de recerca conjunts finançats dʼàmbit estatal i internacional.

Aquest any el Ministeri de Ciència i Innovació, a través de lʼAgència Estatal dʼInvestigació, ha destinat 54 milions dʼeuros a 18 centres i unitats dʼinvestigació dʼEspanya i ha augmentat la dotació un 25 % respecte a la convocatòria anterior.

Les unitats dʼexcel·lència María de Maeztu i els centres Severo Ochoa tenen com a objectiu impulsar la qualitat de la recerca científica dʼaquells centres que destaquen per la rellevància o lʼimpacte, en lʼàmbit internacional, dels resultats de recerca obtinguts.