Quàntica més enllà de la ciència

Lʼexposició «Quàntica» es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 24 de setembre.
Lʼexposició «Quàntica» es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 24 de setembre.
(15/04/2019)

La física quàntica contradiu lʼexperiència humana i planteja dubtes filosòfics sobre la nostra percepció de la realitat. Així és possible constatar-ho en lʼexposició «Quàntica», en la qual han participat investigadors de la UB i que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 24 de setembre. La mostra vol proposar noves preguntes i connexions que contribueixin a comprendre una realitat aparentment invisible i lʼimpacte que té a les nostres vides.

Lʼexposició «Quàntica» es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 24 de setembre.
Lʼexposició «Quàntica» es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 24 de setembre.
15/04/2019

La física quàntica contradiu lʼexperiència humana i planteja dubtes filosòfics sobre la nostra percepció de la realitat. Així és possible constatar-ho en lʼexposició «Quàntica», en la qual han participat investigadors de la UB i que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 24 de setembre. La mostra vol proposar noves preguntes i connexions que contribueixin a comprendre una realitat aparentment invisible i lʼimpacte que té a les nostres vides.

Lʼexposició fusiona dos itineraris —científic i artístic— entrellaçats en un mateix espai híbrid per descriure un dels paradigmes més destacats de lʼúltim segle: la mecànica quàntica.

En concret, els investigadors de la UB han participat en el disseny de lʼitinerari científic, liderat pel catedràtic de Física Teòrica i membre de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) José Ignacio Latorre. Aquest recorregut planteja nou finestres de coneixement que porten a preguntar-se sobre els principis quàntics fonamentals, les seves conseqüències filosòfiques i les seves aplicacions tecnològiques. Algunes dʼelles qüestionen com descrivim la natura, si dues opcions es poden superposar o si existeix lʼatzar. Lʼitinerari inclou un conjunt de pantalles en què apareixen els mateixos investigadors parlant de quàntica, i entre ells la doctoranda de la UB Alba Cervera.

Dins dʼaquest recorregut es poden veure simulacions sobre es estats quàntics o sobre lʼexperiment de la doble escletxa, que explica el comportament ondulatori de la matèria. Assessorats pels professors i membres de lʼICCUB Bruno Julià Díaz i Montserrat Guilleumas, els alumnes de la Facultat de Física de la UB sʼhan encarregat de dissenyar aquestes simulacions, que formen part del projecte de divulgació Simulacions de mecànica quàntica.

Cedit per la Facultat de Física, també està present en aquest itinerari lʼexperiment clàssic que permet veure lʼespectre de lʼheli, un experiment que va permetre quantificar els nivells dʼenergia de lʼàtom i va ser lʼorigen de la paraula quàntica. Així mateix, des del Departament de Física Aplicada sʼha dissenyat un experiment de la doble escletxa amb llum làser.

Per la seva banda, lʼitinerari artístic està format per deu projectes que evidencien que lʼimpacte de la quàntica va més enllà del domini de la ciència. Aquestes propostes són el resultat del programa Arts at CERN, en col·laboració amb FACT Liverpool, i fruit de lʼintercanvi entre físics, enginyers i un grup dʼartistes que van fer una estada al CERN.

Més enllà de lʼexposició sʼoferiran xerrades, debats i converses, sovint amb un contingut transversal en relació amb la filosòfica, lʼeconomia, la indústria o la tecnologia.