Quines són les claus per formar amb èxit un govern de coalició?

 
 
Cultura
(09/02/2021)

Després de publicar, en coedició amb Tirant Lo Blanch, Letʼs govern together! (2020), de Jordi Matas Dalmases, Edicions UB publica ara, del mateix autor, Guia per formar un govern de coalició. En aquest llibre, el catedràtic de Ciència Política de la UB revela les claus i els mecanismes que cal conèixer per aconseguir formar amb èxit un govern de coalició.

 
 
Cultura
09/02/2021

Després de publicar, en coedició amb Tirant Lo Blanch, Letʼs govern together! (2020), de Jordi Matas Dalmases, Edicions UB publica ara, del mateix autor, Guia per formar un govern de coalició. En aquest llibre, el catedràtic de Ciència Política de la UB revela les claus i els mecanismes que cal conèixer per aconseguir formar amb èxit un govern de coalició.

La guia, escrita de manera didàctica i visual, amb esquemes i gràfics que aporten una gran claredat, sʼenquadra en lʼassignatura Coalicions Polítiques, del grau de Ciències Polítiques i de lʼAdministració de la UB. Té com a objectiu formar estudiants que, en un futur, puguin assessorar les candidatures i les formacions polítiques a lʼhora de pactar governs de coalició. Més enllà dʼaquesta vocació didàctica, lʼobra és dʼinterès general per a partits polítics, actors socials i ciutadans que vulguin entendre els diferents processos que exigeix la formació dʼuna coalició governamental.

Lʼestructura de lʼobra, dividida en tres blocs, correspon a les tres fases que lʼautor aconsella seguir per negociar un govern de coalició. La primera consisteix a estudiar i ponderar els factors que intervenen en lʼescenari on té lloc la negociació: marc jurídic i institucional; sistema electoral i sistema de partits; partits i ideologia; història, cultura política i factors externs, i relacions personals. A la segona fase cal identificar els principals objectius de la negociació que es plantegen les formacions polítiques per tal de determinar, posteriorment, quins governs de coalició permeten aconseguir-los de manera més eficaç. Finalment, la tercera fase requereix especificar els criteris per optimitzar la distribució de parcel·les de poder polític entre els partits de govern i les pautes de funcionament intern fonamentals per al bon desenvolupament del govern compartit.

Guia per formar un govern de coalició neix del convenciment que compartir responsabilitats de govern amb altres formacions polítiques significa apostar pel pluralisme polític i la cultura del diàleg, de la confiança, de la tolerància i del pacte. Lʼobra, editada en català, castellà i anglès, també està disponible en versió digital en accés obert.

 

Jordi Matas Dalmases és llicenciat en Dret per la UB i en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB. Doctor en Ciències Polítiques i de lʼAdministració per la Universitat de Barcelona, és catedràtic de Ciència Política en aquesta Universitat. Ha participat com a investigador a la London School of Economics and Political Science i a la Universitat de Montreal. Els seus estudis sʼhan centrat en els governs de coalició i el sistema polític de Catalunya. Presideix el Consell Rector del Centre dʼEstudis dʼOpinió de la Generalitat de Catalunya, i és membre de la Comissió Acadèmica de lʼInstitut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona i del Consell Rector de lʼEscola dʼAdministració Pública. És autor de, entre altres llibres, dʼOpinión política. Artículos en tiempos convulsos (Edicions UB, 2017) i de Letʼs govern together! (Tirant Lo Blanch i Edicions UB, 2020). Dirigeix lʼObservatori dels Governs de Coalició de la UB.