Creix fins a màxims històrics l’ocupació dels titulats de la Universitat de Barcelona

Entorn del 90 % dels titulats de grau i màster universitari tenen feina tres anys després d’acabar els estudis, i s’arriba a la plena ocupació (un 97 %) en el cas dels doctors.
Entorn del 90 % dels titulats de grau i màster universitari tenen feina tres anys després d’acabar els estudis, i s’arriba a la plena ocupació (un 97 %) en el cas dels doctors.
Notícia | Institucional
(19/10/2023)
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha coordinat l'estudi d'inserció laboral dels titulats, amb la implicació i l’impuls, un cop més, dels consells socials de les universitats, per conèixer el grau d’inserció dels titulats i les seves condicions laborals. L’objectiu és fomentar la millora contínua a les universitats i acostar-les a les demandes de la societat. El resultat principal mostra que el 89,6 % dels titulats de grau de la Universitat de Barcelona, el 92 % dels de màster universitari i el 96,8 % dels doctors tenen feina tres anys després d’haver acabat els estudis. Aquestes dades mostren una evolució positiva respecte a les darreres edicions de l’enquesta, que es fa cada tres anys.
Entorn del 90 % dels titulats de grau i màster universitari tenen feina tres anys després d’acabar els estudis, i s’arriba a la plena ocupació (un 97 %) en el cas dels doctors.
Entorn del 90 % dels titulats de grau i màster universitari tenen feina tres anys després d’acabar els estudis, i s’arriba a la plena ocupació (un 97 %) en el cas dels doctors.
Notícia | Institucional
19/10/2023
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha coordinat l'estudi d'inserció laboral dels titulats, amb la implicació i l’impuls, un cop més, dels consells socials de les universitats, per conèixer el grau d’inserció dels titulats i les seves condicions laborals. L’objectiu és fomentar la millora contínua a les universitats i acostar-les a les demandes de la societat. El resultat principal mostra que el 89,6 % dels titulats de grau de la Universitat de Barcelona, el 92 % dels de màster universitari i el 96,8 % dels doctors tenen feina tres anys després d’haver acabat els estudis. Aquestes dades mostren una evolució positiva respecte a les darreres edicions de l’enquesta, que es fa cada tres anys.
​​​​​​​


​​​​​​​Així mateix, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2023, les xifres de la UB són superiors a les del conjunt de la població espanyola, en què l’ocupació és del 85 % en el cas dels titulats de grau (o equivalent) i del 88 % en els de màster. Això corrobora la garantia d’inserció laboral dels titulats universitaris en general i la bona inserció laboral dels titulats de la UB en particular.

Pel que fa a l’estabilitat laboral, s’incrementa en el cas dels graus —6 de cada 10 contractes són fixos—. A més, els portals d’Internet guanyen pes com a via d’entrada a la primera feina (del 10 % de l’edició anterior s’ha passat al 21 %), en detriment d’altres vies, com ara els contactes personals o la iniciativa pròpia. Quant a les competències, l’anglès continua sent la principal competència per millorar.

D’altra banda, la taxa de titulats que tornaria a estudiar a la mateixa universitat s’estanca en el 84 % en el cas dels graus i en el 88 % en el cas dels màsters. En canvi, millora el percentatge de doctors i de titulats de màster que repetirien els estudis: se situa en el 85 % i el 69 %, respectivament.

L’informe de l’AQU també afirma que «estudiar un màster augmenta les possibilitats de promoció i de millora salarial, alhora que és una font d’atracció i retenció del talent». Així, gairebé 7 de cada 10 titulats de màster per la UB ascendeixen en la categoria professional i el 64 % milloren el sou.

En doctorat, gairebé la meitat ha declarat que ha canviat de feina una vegada obtingut el títol. Pel que fa a la retribució, el 78 % cobra més de 2.000 euros.

Per sexe, destaca que, en el cas dels graduats, el 56 % dels homes guanyen més de 2.000 euros, enfront del 44 % de les dones; en el cas dels titulats de màster, el 89 % dels homes treballen a jornada completa, davant del 84 % de les dones; i, en el cas dels doctorats, el 79 % de les dones treballen en el sector públic mentre que, en el cas dels homes, ho fa el 73 %.
​​​​​​​
Des del Gabinet Tècnic del Rectorat s’han analitzat les dades de la Universitat de Barcelona i la seva evolució al llarg de les vuit edicions d’aquest estudi. Es poden consultar a l’enllaç següent:

Estudi d'inserció laboral UB.