Creació de noves ʻspin-offsʼ durant la pandèmia

 
 
Recerca
(21/12/2020)

El personal investigador de la Universitat de Barcelona ha continuat creant durant la pandèmia empreses participades per la UB a partir de tecnologies o de coneixements desenvolupats a la Universitat. Durant aquest període, sʼha promogut la creació de quatre noves spin-offs.

La primera va ser Mind & Identity, una empresa creada per comercialitzar la plataforma digital Explore Your Meanings per a lʼavaluació psicològica, amb lʼobjectiu de conèixer les percepcions de clients, pacients o consumidors.

Destaca també la creació dʼAccure Therapeutics, que desenvolupa medicaments candidats per tractar malalties del sistema nerviós central. La nova firma sorgeix de la fusió de Bionure i Iproteos, una spin-off de la UB i lʼIRB Barcelona creada lʼany 2011.

Una altra spin-off creada en temps de pandèmia és Gate2Brain, que parteix dʼuna tecnologia formulada per personal investigador de la UB, de lʼIRB Barcelona i de lʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu. La seva finalitat és desenvolupar una tecnologia innovadora per augmentar lʼeficàcia dels tractaments farmacològics de malalties cerebrals.

Finalment, Aigecko Tecnhologies, que es llançarà a començaments de 2021, està basada en tècniques dʼintel·ligència artificial, aprenentatge profund (deep learning) i anàlisi per computació dʼimatges en temps real.

Una altra xifra rellevant sobre lʼactivitat de les spin-offs de la UB és que durant el 2019 la Universitat va participar en un total de 17 empreses dʼaquest tipus, que van donar feina a 118 persones. Les empreses participades per la UB van facturar durant lʼexercici del 2019 un total de 5,4 milions dʼeuros, un 1,86 % més que lʼany 2018, i van obtenir prop de tres milions dʼeuros de finançament, tant públic com privat.

Més informació

 

 
 
Recerca
21/12/2020

El personal investigador de la Universitat de Barcelona ha continuat creant durant la pandèmia empreses participades per la UB a partir de tecnologies o de coneixements desenvolupats a la Universitat. Durant aquest període, sʼha promogut la creació de quatre noves spin-offs.

La primera va ser Mind & Identity, una empresa creada per comercialitzar la plataforma digital Explore Your Meanings per a lʼavaluació psicològica, amb lʼobjectiu de conèixer les percepcions de clients, pacients o consumidors.

Destaca també la creació dʼAccure Therapeutics, que desenvolupa medicaments candidats per tractar malalties del sistema nerviós central. La nova firma sorgeix de la fusió de Bionure i Iproteos, una spin-off de la UB i lʼIRB Barcelona creada lʼany 2011.

Una altra spin-off creada en temps de pandèmia és Gate2Brain, que parteix dʼuna tecnologia formulada per personal investigador de la UB, de lʼIRB Barcelona i de lʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu. La seva finalitat és desenvolupar una tecnologia innovadora per augmentar lʼeficàcia dels tractaments farmacològics de malalties cerebrals.

Finalment, Aigecko Tecnhologies, que es llançarà a començaments de 2021, està basada en tècniques dʼintel·ligència artificial, aprenentatge profund (deep learning) i anàlisi per computació dʼimatges en temps real.

Una altra xifra rellevant sobre lʼactivitat de les spin-offs de la UB és que durant el 2019 la Universitat va participar en un total de 17 empreses dʼaquest tipus, que van donar feina a 118 persones. Les empreses participades per la UB van facturar durant lʼexercici del 2019 un total de 5,4 milions dʼeuros, un 1,86 % més que lʼany 2018, i van obtenir prop de tres milions dʼeuros de finançament, tant públic com privat.

Més informació