Claustre extraordinari: dimecres 20 de març

Notícia | Institucional
(18/03/2024)

El dimecres 20 de març tindrà lloc una sessió extraordinària del Claustre de la Universitat de Barcelona. La reunió es podrà seguir en directe per via telemàtica.

Notícia | Institucional
18/03/2024

El dimecres 20 de març tindrà lloc una sessió extraordinària del Claustre de la Universitat de Barcelona. La reunió es podrà seguir en directe per via telemàtica.

La sessió serà a les 15:30 en primera convocatòria i a les 16:00 en segona convocatòria. Els dos punts de l’ordre del dia són els següents:

  • Impacte de la LOSU en la Universitat de Barcelona: estatut, comunitat universitària i finançament.
  • Aprovació, si escau, de la proposta de procediment d’elaboració del nou estatut de la Universitat de Barcelona.

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si escau, desplegar l’Estatut; controlar la gestió dels càrrecs i els òrgans de govern de la Universitat; aprovar les línies generals d’actuació de la Universitat i, en circumstàncies extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora.