Constitució del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona va ser creat per acord del Consell de Govern amb data 16 de juliol de 2015.
El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona va ser creat per acord del Consell de Govern amb data 16 de juliol de 2015.
Institucional
(09/03/2016)

El dimarts 1 de març es va constituir el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona, creat per acord del Consell de Govern amb data 16 de juliol de 2015. El nou Comitè de Bioseguretat està presidit per Jordi Alberch, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, i els altres membres són: Pedro Moreno, cap de lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), que és el secretari del Comitè; els professors Sílvia Atrian, del Departament de Genètica i lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB); Raquel Martín, del Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències; David Miñana, del Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, i Anna Planavila, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia), així com els tècnics de lʼOSSMA Begoña Castillejos i José Ramón Gumiel i un representant del Comitè de Seguretat i Salut.

 

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona va ser creat per acord del Consell de Govern amb data 16 de juliol de 2015.
El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona va ser creat per acord del Consell de Govern amb data 16 de juliol de 2015.
Institucional
09/03/2016

El dimarts 1 de març es va constituir el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona, creat per acord del Consell de Govern amb data 16 de juliol de 2015. El nou Comitè de Bioseguretat està presidit per Jordi Alberch, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, i els altres membres són: Pedro Moreno, cap de lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), que és el secretari del Comitè; els professors Sílvia Atrian, del Departament de Genètica i lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB); Raquel Martín, del Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències; David Miñana, del Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, i Anna Planavila, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia), així com els tècnics de lʼOSSMA Begoña Castillejos i José Ramón Gumiel i un representant del Comitè de Seguretat i Salut.

 

A la reunió de constitució, que va tenir lloc a lʼaula Ramón y Cajal i va estar presidida pel Dr. Alberch, hi van participar els membres del nou Comitè, juntament amb Misericòrdia Garcia, delegada del rector com a comissionada per a Desenvolupament Social i Envelliment; Xavier Meneses (Gerència UB), i en qualitat de membres convidats, Josep Santaló i Pere Ysern, president i secretari del Comitè de Bioseguretat de la UAB respectivament.

 

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de Barcelona va ser creat amb la finalitat dʼassessorar, avaluar i donar suport a la Universitat en les tasques de recerca científica i les activitats de docència que impliquin la utilització dʼagents biològics, i de vetllar perquè es compleixin les obligacions exigides per la normativa en matèria de bioseguretat.

 

En concret, tal com sʼestableix en lʼacord de constitució, els objectius generals del Comitè són:

 

• Millorar la qualitat de la recerca i de les pràctiques docents de la UB.

• Afavorir que en la recerca i les pràctiques docents de la UB que es facin amb agents biològics es promoguin els valors de la informació, la precaució i la prevenció de riscos personals, laborals i de protecció mediambiental.

• Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de bioseguretat.

• Promoure la informació i formació en matèria de seguretat en la recerca i les pràctiques docents amb agents biològics.

• Elaborar els informes que els membres de la comunitat universitària li sol·licitin.

 

 

Un cop constituït el Comitè, en dates properes iniciarà la seva tasca, tot definint els objectius específics a assolir durant aquest any i la planificació de treball corresponent.