Sessió extraordinària del Consell de Govern de la UB

La sessió està convocada a les 9:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 10:00.
La sessió està convocada a les 9:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 10:00.
Notícia | Institucional
(13/10/2023)
El dimarts 17 d’octubre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una sessió extraordinària en què es portarà a aprovació l’acord de convocatòria d’eleccions al Rectorat. La sessió serà telemàtica i es podrà seguir en directe.  
La sessió està convocada a les 9:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 10:00.
La sessió està convocada a les 9:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 10:00.
Notícia | Institucional
13/10/2023
El dimarts 17 d’octubre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una sessió extraordinària en què es portarà a aprovació l’acord de convocatòria d’eleccions al Rectorat. La sessió serà telemàtica i es podrà seguir en directe.  

La sessió està convocada a les 9:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 10:00. L’ordre del dia inclou també l’aprovació, si escau, de l’Acord de delegació de competències a les comissions delegades de Consell de Govern durant el període electoral. 

​​El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.