Consell de Govern de la UB

Notícia | Institucional
(27/02/2023)
Notícia | Institucional
27/02/2023

El dimecres 1 de març, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una nova sessió ordinària. La reunió es desenvoluparà en modalitat híbrida: es podrà seguir presencialment —en aquesta ocasió, des de l’Aula Magna Ramon Parés de la Facultat de Biologia— o telemàticament. Els membres del Consell que hi assisteixin presencialment hauran de portar ordinador i auriculars per poder seguir la sessió i votar quan correspongui. Les sessions del Consell de Govern són públiques i es retransmeten en directe.

La sessió d’aquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, inclourà l’informe del rector, que en aquesta reunió se centrarà en la transformació digital que està experimentant la Universitat. Algunes de les accions més destacades en aquest àmbit són la imminent presentació del nou web de la institució, el desplegament dels projectes UniDigital i les mesures adoptades en matèria de ciberseguretat.

Així mateix, com també és habitual, es tractaran qüestions relatives als diferents àmbits d’actuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, s’aprovin. Així, per exemple, es porten a aprovació l’oferta pública d’ocupació del personal docent i investigador i la distribució de les places del professorat permanent i lector (ambdues convocatòries, del 2023); el Reglament pel qual s’aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s’hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes, i també la Guia de cures, conciliació i gestió del temps per a la comunitat universitària.

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.