Conferència sobre la lliure difusió del coneixement a les universitats, dijous 8 de maig

(06/05/2008)
Bernard Rentier, rector de la Universitat de Liège, impartirà la conferència «Els reptes de les universitats respecte a la lliure difusió del coneixement» el dijous dia 8 de maig, a les 19 h, a l'aula capella de l'Edifici Històric de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585). La conferència, que s'emmarca en el projecte Horitzó 2020 de la Universitat, es farà en anglès amb servei de traducció simultània.
06/05/2008
Bernard Rentier, rector de la Universitat de Liège, impartirà la conferència «Els reptes de les universitats respecte a la lliure difusió del coneixement» el dijous dia 8 de maig, a les 19 h, a l'aula capella de l'Edifici Històric de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585). La conferència, que s'emmarca en el projecte Horitzó 2020 de la Universitat, es farà en anglès amb servei de traducció simultània.

Rentier és un dels acadèmics més actius en la introducció de polítiques a favor de la lliure difusió del coneixement a les universitats. Així mateix és promotor del projecte EurOpenScholar, un moviment europeu que preconitza l'accés obert a la producció científica, i que té per objectius, en primer lloc, informar les comunitats universitàries europees sobre les oportunitats que tenen els investigadors dipositant els seus textos en accés obert; en segon lloc, establir reposadors institucionals a les universitats i als centres de recerca europeus per a la difusió de la producció científica i, en tercer lloc, ajudar les universitats a assolir les seves missions de generar coneixement, transmetre'l per mitjà de l'educació i transferir-lo a la societat. El moviment en defensa del lliure accés a la informació científica aposta perquè els treballs d'investigació de totes les disciplines siguin accessibles de manera permanent, lliure i gratuïta a Internet. L'argument en què es fonamenta aquesta proposta és que els resultats d'investigacions finançades amb diners públics han de ser de domini públic.

Tal com apunta l'adjunt al vicerector de Política Docent per a Sistemes d'Informació i Documentació de la UB, Ernest Abadal, «la Universitat, més enllà de la seva tasca de formació en educació superior i de generació de coneixement mitjançant la investigació, ha d'aconseguir que el coneixement que s'hi genera traspassi les parets de les aules i dels laboratoris i disposi d'una projecció social àmplia, més enllà de la mateixa comunitat universitària. En aquest sentit, els objectius de la lliure difusió s'incardinen plenament a aquesta funció transmissora de la universitat». Es tracta d'un assumpte de notable interès sobre el qual la majoria de les universitats i dels organismes d'investigació dels països més avançats estan desenvolupant polítiques actives de suport.

Tant és així, que la Comissió Europea ha elaborat unes recomanacions que destaquen la importància de disposar de polítiques que afavoreixin l'accés obert a la producció científica dels països membres. Per promoure la difusió lliure s'han creat reposadors per dipositar-hi els textos científics, com per exemple, TDX, Tesis Doctorals en Xarxa, que facilita l'accés al text complet de 10.000 tesis doctorals, o el foment de les llicències per a la lliure difusió de continguts (tipus CreativeCommons). Les biblioteques universitàries són, ara com ara, un dels agents més actius en aquestes tasques i, també, les que disposen de més coneixements sobre la qüestió. Podeu trobar més informació sobre el conferenciant a l'enllaç: http://www.ulg.ac.be/cms/j_5871/repertoires?uid=u010972 http://recteur.blogs.ulg.ac.be/