Comunicat de suspensió de les activitats acadèmiques presencials a la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(12/03/2020)

Davant lʼevolució de lʼepidèmia del COVID-19 durant les darreres hores, la UB comunica que, per indicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir de demà, divendres 13 de març, se suspenen totes les activitats acadèmiques presencials fins al dia 3 dʼabril inclòs. Tenint present que ens trobarem en període de Setmana Santa, lʼactivitat acadèmica presencial no es reprendrà fins al dia 14 dʼabril.

 
 
Institucional
12/03/2020

Davant lʼevolució de lʼepidèmia del COVID-19 durant les darreres hores, la UB comunica que, per indicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir de demà, divendres 13 de març, se suspenen totes les activitats acadèmiques presencials fins al dia 3 dʼabril inclòs. Tenint present que ens trobarem en període de Setmana Santa, lʼactivitat acadèmica presencial no es reprendrà fins al dia 14 dʼabril.

En conseqüència, també se suspenen les activitats següents:

• Cursos i activitats programades als espais de la Universitat (visites de centres de secundària, cursos IL3, cursos EIM, Universitat de lʼExperiència, Estudis Hispànics, Fundació Josep Finestres, IDP‐ICE, Formació PAS, Serveis Lingüístics, etc.).

• Activitats compromeses mitjançant conveni que hagin de tenir lloc en espais de la UB, i permisos dʼocupació temporal o de lloguers en espais de la UB.

• Beques de col·laboració de la UB i del Ministeri dʼEducació, i pràctiques que es facin en instal·lacions de la UB (les pràctiques que es duguin a terme fora de les instal·lacions de la UB es poden mantenir en funció de lʼentitat externa).

La suspensió dʼactivitats inclou el tancament dels serveis i les instal·lacions següents:

• Aules i laboratoris on es realitzin activitats docents, incloses les sortides de camp i les pròpies dels estudis de doctorat

• CRAI (biblioteques i sales dʼestudi)

• Servei dʼEsports

• Cafeteries, bars i restaurants ubicats en instal·lacions de la UB

• Copisteries i serveis de reprografia ubicats en instal·lacions de la UB

Els membres del PDI i del PAS de la Universitat de Barcelona continuaran prestant els seus serveis, llevat de les activitats acadèmiques presencials.

En el cas del PDI, i en relació amb la docència que té assignada, ha de procurar cercar alternatives per planificar-la temporalment en modalitat no presencial i posar a lʼabast dels estudiants els recursos necessaris en el procés del seu aprenentatge, intensificant les respostes als seus dubtes i possibles consultes, a través de correus electrònics o altres vies de comunicació no presencial. En aquesta situació excepcional, cal tenir presents les possibilitats que ofereixen totes les eines relacionades amb la plataforma docent del Campus Virtual UB i del Servei dʼAtenció als Usuaris del CRAI.

En el cas del PAS, lʼobligació de prestar serveis inclou el personal que estigui adscrit a unitats que es tanquin al públic.

Davant dʼuna situació excepcional i dʼincertesa com aquesta, fem una crida a la responsabilitat i el compromís de tota la comunitat universitària UB amb el servei públic de lʼeducació superior.

Trobareu la informació actualitzada puntualment a ub.edu/coronavirus i a través de les xarxes socials de la UB.