Comunicat de lʼequip rectoral de la UB en relació amb lʼacció dʼEnd Fossil

 
 
Institucional
(02/11/2022)

En relació amb lʼacció que el moviment End Fossil està desplegant, des dʼaquest matí, a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona, lʼequip rectoral vol expressar el següent:

1. La Universitat manté un compromís ferm amb la sostenibilitat, en general, i amb la lluita contra lʼemergència climàtica, en particular. Aquesta lluita és, de fet, una de les prioritats de la institució, tal com es recull al Pla de govern 2022-2024. Els primers resultats d'aquestes accions sʼexposen, entre dʼaltres, en lʼInforme de sostenibilitat del curs 2020-2021 que sʼacaba de publicar.

2. La Universitat reconeix i valora positivament que lʼalumnat expressi les seves demandes i propostes i que, per fer-ho, es mobilitzi, en tant que ciutadania responsable, crítica i compromesa. Per això, avui mateix, representants de lʼequip de govern de la UB es reuniran amb representants de la mobilització per escoltar els seus plantejaments i obrir, si escau, el procés de diàleg que sigui oportú per arribar a punts dʼentesa.

3. Les reivindicacions han de ser compatibles amb la vida universitària i amb el funcionament ordinari de la Universitat. Lʼacció, en aquest sentit, no només genera despeses econòmiques i personals per a la institució, sinó que entorpeix la feina dels seus integrants, inclosa tota aquella feina que, de manera prioritària, sʼestà duent a terme per fer front al repte de la sostenibilitat i lʼemergència climàtica.

En aquest sentit, des de lʼequip rectoral es demana a lʼalumnat que no condicioni el procés de negociació a la continuïtat dʼaquesta acció, atès que, des del punt de vista de la institució, desvia el focus de la feina que es podria fer conjuntament per fer front a aquest repte, que és compartit.

 

 
 
Institucional
02/11/2022

En relació amb lʼacció que el moviment End Fossil està desplegant, des dʼaquest matí, a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona, lʼequip rectoral vol expressar el següent:

1. La Universitat manté un compromís ferm amb la sostenibilitat, en general, i amb la lluita contra lʼemergència climàtica, en particular. Aquesta lluita és, de fet, una de les prioritats de la institució, tal com es recull al Pla de govern 2022-2024. Els primers resultats d'aquestes accions sʼexposen, entre dʼaltres, en lʼInforme de sostenibilitat del curs 2020-2021 que sʼacaba de publicar.

2. La Universitat reconeix i valora positivament que lʼalumnat expressi les seves demandes i propostes i que, per fer-ho, es mobilitzi, en tant que ciutadania responsable, crítica i compromesa. Per això, avui mateix, representants de lʼequip de govern de la UB es reuniran amb representants de la mobilització per escoltar els seus plantejaments i obrir, si escau, el procés de diàleg que sigui oportú per arribar a punts dʼentesa.

3. Les reivindicacions han de ser compatibles amb la vida universitària i amb el funcionament ordinari de la Universitat. Lʼacció, en aquest sentit, no només genera despeses econòmiques i personals per a la institució, sinó que entorpeix la feina dels seus integrants, inclosa tota aquella feina que, de manera prioritària, sʼestà duent a terme per fer front al repte de la sostenibilitat i lʼemergència climàtica.

En aquest sentit, des de lʼequip rectoral es demana a lʼalumnat que no condicioni el procés de negociació a la continuïtat dʼaquesta acció, atès que, des del punt de vista de la institució, desvia el focus de la feina que es podria fer conjuntament per fer front a aquest repte, que és compartit.