Comunicat de lʼACUP: «En defensa de la democràcia»

 
 
(03/10/2017)

A continuació, reproduïm el comunicat fet públic per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP):

«La setmana passada, les universitats públiques catalanes, davant les detencions de càrrecs i personal de la Generalitat i ens públics i davant la intervenció dels comptes bancaris de les universitats i els centres de recerca reivindicàvem el diàleg com lʼúnica via possible per lʼenteniment en democràcia i denunciàvem lʼarbitrarietat repressiva de les accions empreses pel govern de lʼEstat espanyol.

 
 
03/10/2017

A continuació, reproduïm el comunicat fet públic per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP):

«La setmana passada, les universitats públiques catalanes, davant les detencions de càrrecs i personal de la Generalitat i ens públics i davant la intervenció dels comptes bancaris de les universitats i els centres de recerca reivindicàvem el diàleg com lʼúnica via possible per lʼenteniment en democràcia i denunciàvem lʼarbitrarietat repressiva de les accions empreses pel govern de lʼEstat espanyol.

Avui, després de les actuacions indiscriminades i violentes dʼahir arreu de Catalunya volem manifestar de nou, de forma clara i contundent, que la democràcia només es pot construir a les urnes.

Fem una crida a tota la comunitat universitària a mantenir la calma i a comportar-se com fins ara de forma pacífica i respectuosa amb totes les opinions i opcions polítiques davant el procés polític que es viu a Catalunya. Des de les universitats renovem el nostre compromís radical en defensa del diàleg i de la negociació, en defensa de les llibertats individuals i col·lectives i, en definitiva, en defensa de la democràcia.

Així mateix, les universitats públiques catalanes ens adherim a lʼaturada general convocada per demà dimarts, dia 3 dʼoctubre».