Comunicat de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(08/11/2018)

Davant les informacions que durant les darreres hores han aparegut en diversos mitjans dʼinformació i a les xarxes socials, i que fan referència a un acte que se celebrarà el proper dia 15 de novembre a la Facultat de Dret, el Rectorat de la Universitat de Barcelona vol fer els aclariments següents:

 
 
Institucional
08/11/2018

Davant les informacions que durant les darreres hores han aparegut en diversos mitjans dʼinformació i a les xarxes socials, i que fan referència a un acte que se celebrarà el proper dia 15 de novembre a la Facultat de Dret, el Rectorat de la Universitat de Barcelona vol fer els aclariments següents:

— Lʼacte, de caràcter acadèmic, porta per títol «Balance y perspectivas de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa en su XX aniversario», i ha estat coorganitzat per lʼinstitut de recerca TransJus amb el Consell General del Poder Judicial. Aquest acte tindrà lloc els propers 15 i 16 de novembre a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i aplegarà els màxims experts en dret administratiu de Catalunya i de lʼEstat espanyol.

— El Rectorat de la Universitat de Barcelona no ha tingut cap implicació ni en el disseny ni en lʼorganització de lʼacte.

— Des de lʼinstitut TransJus es van cursar les invitacions, com es fa habitualment, a participar en lʼacte dʼinauguració als màxims representants de cada institució, en aquest cas la Universitat de Barcelona i el Consell General del Poder Judicial.

— Pel que fa a la participació del rector de la Universitat de Barcelona, des del primer moment va excusar la seva participació i així ho va comunicar als organitzadors.

— Cal assenyalar que, segons transmeten els organitzadors, el Consell General del Poder Judicial encara no ha confirmat qui seran els seus representants en aquest acte.