Comunicació de suport del Consell Social de la UB per a un finançament digne de les universitats públiques catalanes

 
 
Institucional
(14/10/2019)

El Ple del Consell Social de la UB, reunit el passat dijous 10 dʼoctubre, va acordar donar ple suport a lʼacte de denúncia del dimarts 8 dʼoctubre, celebrat al Paranimf de la UB, sobre la insuficiència de recursos que pateixen les universitats públiques catalanes.

En el marc de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), els rectors, les rectores, i els presidents i les presidentes dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, ja van acordar conjuntament el manifest «Les universitats públiques catalanes, una inversió estratègica pel progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de Catalunya», que va ser presentat al president de la Generalitat, a la Comissió dʼEmpresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, i públicament, el 19 de juliol passat.

El manifest alerta que la situació del sistema universitari públic català és crític, fet pel qual proposa deu mesures específiques per afrontar aquesta situació en el període 2020-2022.

Entenem que les universitats públiques catalanes han de ser una prioritat de país i han de ser presents en les prioritats polítiques de lʼacció de govern, i per això esperem que en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a lʼany 2020, a més de regularitzar els increments salarials del sector públic aprovats des de lʼany 2017, i compensar els eventuals menors ingressos de matrícula, si es redueixen els preus públics, sigui evident la voluntat dʼincrementar els recursos disponibles per a les universitats.

 


 

 
 
Institucional
14/10/2019

El Ple del Consell Social de la UB, reunit el passat dijous 10 dʼoctubre, va acordar donar ple suport a lʼacte de denúncia del dimarts 8 dʼoctubre, celebrat al Paranimf de la UB, sobre la insuficiència de recursos que pateixen les universitats públiques catalanes.

En el marc de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), els rectors, les rectores, i els presidents i les presidentes dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, ja van acordar conjuntament el manifest «Les universitats públiques catalanes, una inversió estratègica pel progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de Catalunya», que va ser presentat al president de la Generalitat, a la Comissió dʼEmpresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, i públicament, el 19 de juliol passat.

El manifest alerta que la situació del sistema universitari públic català és crític, fet pel qual proposa deu mesures específiques per afrontar aquesta situació en el període 2020-2022.

Entenem que les universitats públiques catalanes han de ser una prioritat de país i han de ser presents en les prioritats polítiques de lʼacció de govern, i per això esperem que en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a lʼany 2020, a més de regularitzar els increments salarials del sector públic aprovats des de lʼany 2017, i compensar els eventuals menors ingressos de matrícula, si es redueixen els preus públics, sigui evident la voluntat dʼincrementar els recursos disponibles per a les universitats.