Commemoració del 30è aniversari de la Sindicatura de Greuges de la UB

Moment de la cloenda de la jornada.
Moment de la cloenda de la jornada.
Institucional
(07/06/2018)

La Sindicatura de Greuges de la UB ha celebrat enguany el seu 30è aniversari amb una jornada el 8 de juny a lʼEdifici Històric que va aplegar els síndics de les diverses universitats catalanes. La UB va ser pionera a lʼEstat a instituir aquesta figura. Ara, després de tres dècades, lʼactual síndic de greuges en funcions de la UB, Lluís Caballol, afirma que la Sindicatura «gaudeix dʼuna alta consideració dins la UB i amb la seva tasca referma el tarannà transparent de lʼadministració universitària».

Moment de la cloenda de la jornada.
Moment de la cloenda de la jornada.
Institucional
07/06/2018

La Sindicatura de Greuges de la UB ha celebrat enguany el seu 30è aniversari amb una jornada el 8 de juny a lʼEdifici Històric que va aplegar els síndics de les diverses universitats catalanes. La UB va ser pionera a lʼEstat a instituir aquesta figura. Ara, després de tres dècades, lʼactual síndic de greuges en funcions de la UB, Lluís Caballol, afirma que la Sindicatura «gaudeix dʼuna alta consideració dins la UB i amb la seva tasca referma el tarannà transparent de lʼadministració universitària».

Durant la jornada, els síndics tractaran temes com ara les baixes per malaltia, accident o maternitat dels estudiants universitaris, la intervenció dels síndics en els procediments disciplinaris, els perjudicis causats als estudiants per informacions errònies, les possibles actuacions per salvar la càrrega econòmica en les matrícules de màster en els casos dʼimplantació de graus de 180 crèdits, el dret al descans telemàtic, la situació del professorat o lʼexempció per matrícula dʼhonor, així com qüestions al voltant de la Xarxa de Síndics i Síndiques de Catalunya. La cloenda serà a càrrec del rector de la UB, Joan Elias, el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, el president del Consell Social de la UB, Joan Corominas, i el síndic de greuges de la UB en funcions, Lluís Caballol.

El professor Caballol explica que la Sindicatura de Greuges va néixer vinculada a la implantació dels consells socials com una eina per afavorir la transformació de la universitat. Amb el pas del temps, però, la Sindicatura sʼha integrat en lʼarquitectura institucional de la UB com un instrument quotidià de garantia dels drets davant lʼactuació de lʼadministració universitària.  El síndic està encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el PDI i el PAS davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. Segons explica Caballol, es tracta dʼuna institució que «pren en consideració la discrepància i dona veu a possibles alternatives sobre les eventuals vulneracions de drets». «El síndic, en atendre les queixes que li arriben, més que resoldre, cerca de fer reflexionar i convèncer», afegeix.
 
El primer síndic de greuges de la UB va ser Lluís Casassas, que va ocupar el càrrec des del 1988 fins a la seva defunció, el juny del 1992. Va ser seguit per Artur Juncosa, Ramon Valls, José Antonio González Casanova, Antoni Mirambell i lʼactual síndic en funcions, Lluís Caballol. Amb vista als propers anys, el professor Caballol afirma que «la Sindicatura fa seus els reptes de futur de tots els actors de la UB, òrgans de govern, grups dʼinterès i persones individuals, que tenen a veure amb el reconeixement i lʼefectivitat dels drets dels integrants de la comunitat universitària». Així mateix, apunta el problema que, «cada cop més, la universitat és corretja de transmissió de decisions que es prenen a altres nivells de lʼadministració pública: sistema de preus i beques, política de contractació, avaluacions i acreditacions». Es tracta de casos en els quals lʼàmbit de competència dels síndics es veu «sobrepassada», i davant els quals Caballol creu necessari «aprofundir en les xarxes de relació dels síndics, per intercanviar punts de vista i cercar la manera dʼabordar aquesta mena de situacions».