Comencen les competicions de la XIV Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona

En el marc de la Lliga, també s’organitza la IV Competició de Discursos de la UB.
En el marc de la Lliga, també s’organitza la IV Competició de Discursos de la UB.
Acadèmic
(12/02/2020)

Del 12 al 14 de febrer, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric acull la catorzena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, que està oberta a tots els estudiants de la UB. Els dies 12 i 13 seʼn disputaran les proves eliminatòries; el mateix dia 13, a partir de les 17 h, tindran lloc les dues semifinals, i lʼendemà, a les 12 h, serà el torn del debat final. Una mica abans, a les 10 h, es durà a terme la IV Competició de Discursos de la UB. 

En el marc de la Lliga, també s’organitza la IV Competició de Discursos de la UB.
En el marc de la Lliga, també s’organitza la IV Competició de Discursos de la UB.
Acadèmic
12/02/2020

Del 12 al 14 de febrer, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric acull la catorzena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, que està oberta a tots els estudiants de la UB. Els dies 12 i 13 seʼn disputaran les proves eliminatòries; el mateix dia 13, a partir de les 17 h, tindran lloc les dues semifinals, i lʼendemà, a les 12 h, serà el torn del debat final. Una mica abans, a les 10 h, es durà a terme la IV Competició de Discursos de la UB. 

La Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, organitzada per lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE), és una competició lúdica i formativa en què equips de dos a quatre participants, liderats per un capità, sʼenfronten en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat per lʼorganització. En lʼedició dʼenguany sʼhi han inscrit dotze equips, formats per alumnat dels diversos ensenyaments de la Universitat, que sʼenfrontaran en rondes eliminatòries amb emparellaments a lʼatzar.

La Lliga manté la mecànica de lʼedició anterior i incorpora el tema variable a totes les fases. Això implica que tant el tema com la posició que hauran de defensar els participants —a favor o en contra— es coneixerà quinze minuts abans de lʼinici dels debats. Aquesta mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als concursants demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic i davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. Els dos equips amb més bona puntuació sʼenfronten en la final per decidir el primer i el segon lloc. Com a novetat dʼenguany, el tema de la final es donarà a conèixer un dia abans; d'aquesta manera, els equips podran preparar el debat i recopilar evidències gràfiques que el facin més sòlid. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió.

En el marc de la Lliga, també se celebra la quarta edició de la Competició de Discursos de la UB. En aquest certamen poden competir tots els participants de la Lliga. En la fase classificatòria, el tema del discurs és lliure. Els millors passaran a quarts i, a partir dʼaquí, el tema sʼassignarà a lʼatzar dʼentre els que proposi el jurat.

Hi ha en joc participar en la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives

La Lliga Interna de Debat de la UB serveix per escollir lʼequip que representarà la Universitat de Barcelona a la XVI Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives, que tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili del 27 al 30 dʼabril.

La pràctica del debat és una activitat que permet millorar lʼoratòria i la retòrica, atorga seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. El debat també permet que els estudiants adquireixin i posin en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. Tot plegat fa que aquesta activitat, reconeguda amb un crèdit ECTS, tingui un potencial formatiu elevat.

Més informació, al web de lʼAssociació de Debat de la UB